Oyáte tȟókeča óta etáŋ unkúpi. Éyaš iglúwitayapi naúŋžiŋpi.

Jehovah ečhá uŋyuónihaŋpi, cȟiŋ táku kiŋ iyúha káǧe na Wówapi Wakȟáŋ kiŋ owá. Jesus Christ wičhóiye iyéčhel ečhúŋkupi na iyókiphiya ihakáb maúŋnipi. Iyúha

Wakȟáŋtȟáŋka Wóitȟaŋčhaŋ Tȟawa na Wówapi Wakȟáŋ kiŋ, oyáte iyúha uŋspéwicuŋkiyapi. Jehovah Taóyate Wóyaotȟaŋiŋ čha hé uŋ wóitȟaŋčhaŋ tȟáwa na tačhažé iẃouŋglakapi.

jw.org el iyéya oyákihi. Wówapi Wakȟáŋ yawá na taŋyaŋ slol’uŋyaŋpi oyákihipi.