Ti yi la tiŋzuya balibu ni na, amaa ti mali la nia yini. Din gari tooni zaa nyɛla, ti bɔri ni ti ti Jɛhova jilima gahindili. Jɛhova nyɛla Naawuni ŋun nam binshɛɣu kam ka su din sabi n-sɔŋ Baibul maa ni zaa. Ti niŋdi kam ni ti doli Yisa Masia soya ka ti nini tiɣa ni bi boli ti O nyaandoliba. Ti zaa yino kam kuri saha n sɔŋdi niriba ni bi bohim din be Baibul maa ni, ni Naawuni Nam ni nyɛ shɛli. Bi boli ti la Jɛhova Shɛhiranima dama sahakam ti yɛri la Jɛhova mini O Nam yɛltɔɣa n tiri niriba.

Vihim mi tin mali shɛŋa kpe. Karimmi Baibul maa kpe. Karim tin bohim di shɛli ni ti yɛda ni nyɛ shɛli.