'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwa ˈˈtan bho Zoova ˈˈpiʋ̈—ˈˈTan -dɛɛ -nu

 ˈˈTan 152

Yi ꞊faan, yi -zoyödhɛmɛn, ˈö yi -zo -gban

Yi ꞊faan, yi -zoyödhɛmɛn, ˈö yi -zo -gban

-A ˈsü:

(Proverbes 14:26)

 1. Zoova yi Dë ˈbha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ

  ˈö -së -a -ya yi -gɔ.

  ˈWɔn -së bhë, -yö yi zuʋ̈ˈˈ ꞊nii -da.

  Yi dho- pö mɛn -nu -dhɛ.

  ˈˈKɛɛ ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -wɔn ˈˈgbɩɩ- -nu -wo ˈˈsuʋ̈ -da

  yi ˈgü ˈpö yi ˈbhaa -nu ˈka.

  ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ ˈyö ü -dhɔkësü

  -yö -da ˈgüdandhe ˈgü.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Yi Dë -Zlan, bhi ˈnën ˈü

  yi -takunmɛn ˈka.

  ˈPë ˈyi- ˈˈpiʋ̈, ü- ꞊gban -kë yi -dhɛ.

  Yi -zlanwopö, ˈyi mɛn -nu

  ꞊klaŋ -kë, ˈö ˈˈsuʋ̈

  ˈyaa yi kë ˈyö -tɔ ü yi ꞊zlöö.

 2. Zoova -bhö zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu nu yi -dhɛ,

  kö yi -zo ˈya -dho bhɔ

  ˈWɔn -së ˈsaadhö ˈü- -kë yi -dhɛ

  ˈˈTʋ̈ŋ ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü -an ˈka.

  Yi- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ ü -kɔ -yö yi -gɔ,

  ü -ʒiaan -së -zɔn yi -dhɛ ˈpö,

  ˈÜ ꞊faan nu yi -dhɛ kö ˈyi ü

  ˈtɔ bhɔ zuʋ̈saadhɛ ˈka.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Yi Dë -Zlan, bhi ˈnën ˈü

  yi -takunmɛn ˈka.

  ˈPë ˈyi- ˈˈpiʋ̈, ü- ꞊gban -kë yi -dhɛ.

  Yi -zlanwopö, ˈyi mɛn -nu

  ꞊klaŋ -kë, ˈö ˈˈsuʋ̈

  ˈyaa yi kë ˈyö -tɔ ü yi ꞊zlöö.