-A ˈsü:

(-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 11:15; 12:10)

 1. Yi Dë yi -bha -Zlan Zoova,

  Ü -dhö ˈˈtʋ̈ŋ ˈsaadhö ˈka.

  Yesu -ya -Gblüdëdhɛ zübho,

  ˈˈKɛɛ ü -zokunwɔn -mü.

  -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ zü ꞊ya dɔ.

  -Yö -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ˈsaadhö ꞊kɔɔn.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Kwa -bha -go ˈˈgan ˈgü -sü,

  -Zlan -bha ˈˈpiigbeedhɛ waa mɛn ꞊kɔɔn

  -Sü ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya -wo ˈsaadhö.

  -Kwa bhɛɛˈˈ kö- -Gblüdëdhɛ -yö nu.

 2. Dügɔmɛn -bha ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya ˈto ꞊klöö-.

  ˈPë- ˈˈdhiʋ̈ ˈˈgan -ni, kwa- -dɔ.

  ˈKö -kë ꞊dhɛ kwa saanˈˈ ˈgü ꞊dɛɛ ˈdhö,

  Kwa -bha zuʋ̈gblüdhi ˈˈdhiʋ̈.

  -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ zü ꞊ya dɔ.

  -Yö -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ˈsaadhö ꞊kɔɔn.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Kwa -bha -go ˈˈgan ˈgü -sü,

  -Zlan -bha ˈˈpiigbeedhɛ waa mɛn ꞊kɔɔn

  -Sü ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya -wo ˈsaadhö.

  -Kwa bhɛɛˈˈ kö- -Gblüdëdhɛ -yö nu.

 3. Zoova ˈpiö -dhɛ bhë -ya kë -së.

  -A -bha ˈˈkiö -nu ˈwo ˈmü,

  -Wo zuʋ̈niidadhe ꞊dede ˈgü,

  ˈÖ ˈwo ˈˈtan bho -ni ˈgü.

  -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ zü ꞊ya dɔ.

  -Yö -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ˈsaadhö ꞊kɔɔn.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Kwa -bha -go ˈˈgan ˈgü -sü,

  -Zlan -bha ˈˈpiigbeedhɛ waa mɛn ꞊kɔɔn

  -Sü ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya -wo ˈsaadhö.

  -Kwa bhɛɛˈˈ kö- -Gblüdëdhɛ -yö nu.

(Kpɔɔˈˈ Dan. 2:34, 35; 2 Kod. 4:18. -bha.)