Fɛndhandö

Mɛn ꞊klaŋ -kë -sü

Mɛn -maankë -sü

-Zlanwopösü

Yi -bha mɛn zii -nu ˈwaa ꞊dhɛ pastëë waa pɛɛ -nu ˈdhö. ˈWaa -an ꞊saa bho yö ˈwo- kë -zlanwokɔdhi ˈgü bhë, -a -wɔn ˈgü. Mɛn -nu ˈwo Zoova ˈˈsuee ˈö yöö ꞊dede ˈö ö -kɔ -yɛ -an -bha kö -wo wo -zokë ‘-Zlan -bha mɛ -nu ˈö ˈNii- ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -yö -an -ya -an -gɔ ˈˈdhiʋ̈ kö ˈwo -an -maa kë bha- ˈˈpiʋ̈,’ -wo -mü. (Këwɔn -nu 20:28) -Wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈˈdhiʋ̈ ˈsü -zlanwokɔdhigümɛn -nu ˈka. ‘ˈWaa- kë -kpla ˈˈdhiʋ̈. -Yö ga -an ˈgü ˈˈpɛɛpɛdhö -së ˈka kö ˈwo- kë ꞊dhɛ -kɔ ˈö- ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ -yö kë- ˈka, -a ˈdhö. ˈWaa- kë ꞊naɔ -dhɔ -bha, -wa kë ˈˈgblʋ̈ʋ̈dhɛ ˈˈpuu -ta.’ (1 Piɛdhö 5:1-3) ˈMën ˈwo- kë yi -dhɛ?

-Wo wo -zo kë yi ˈˈpiʋ̈. Mɛn zii -nu -wo ˈˈdhiʋ̈ -sü yi ˈka, ˈö ˈwo yi -takun kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈyi ˈto -Zlan -bha ʒian -ta. -Dhɛ ˈö kë ꞊dhɛ -wa ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ -Zlan ˈnën yö bhë, -a dɔ -an -kɔ ˈka, ˈwaa ˈˈgbɩɩdhɛ wɔ yi -ta. Pë ˈwo- kë -ʒian, ˈyö -tɔ yi -takun -sü kö yi zuʋ̈gblü -yö dhi. (2 Kodhɛngtö 1:24) Mɛn zii -nu -wo wo ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- kö ˈwɔn ˈö mɛn ˈö ˈdhö -a -bha -zlanwokɔdhi ˈgü, -wa dɔ ꞊dhɛ -kɔ do ˈö -tuë -maankëmɛn -tiaandhö -yö ö -zokë -a ˈka ö -bha -tuë -dhɛ ˈö ˈdhö -a ˈˈpiʋ̈, -a ˈdhö.—Proverbes 27:23

-Kɔ ˈyi -dho -Zlan dhɔɔbhaawɔn -kë -a ˈka, -wa -zɔn yi -dhɛ. ˈˈDhoogɔ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka -wo ˈˈdhiʋ̈ -sü -bhɔkwëë -nu ˈka kë ˈˈdhʋ̈ kö -wo yi -zogban. (Këwɔn -nu 15:32) -A mɛn zii -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈, -wo ˈwɔnzuan -së ˈka -zlanwopösü ˈgü. Yi -zlanwopö yi ˈˈkwëë, ˈyö -kɔ ˈyi -dhö -zlanwopö -a ˈka ˈwo- -zɔn yi -dhɛ.

-Wo yi ꞊faan -mën. Mɛn zii -nu -wo ˈˈdoo dɔ yi ˈˈpiʋ̈ -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu ˈgü, ˈwo wo yi -dhɛ ˈkɔɔ kë ˈˈdhʋ̈ kö mɛn ˈö ˈdhö, -mlɛɛn ˈö waa Zoova -an ꞊zinŋ ˈgü -yö kë -së. -Wo wo yi -dhɛ kö -wo yi ꞊faan ˈmën -Zlan ˈˈDhiwo ˈka.—Zakö 5:14, 15.

꞊Ya ˈgo yö ˈwo- kë -zlanwokɔdhi ˈgü -a -bha, yö ꞊va -yö mɛn zii -nu -kɔ -ta. -An dua -mü kö -wo wo -zokë wo -bha ˈkɔdhigümɛn -nu ˈˈpiʋ̈. -A ꞊gban ˈˈpɛpɛ -yö ˈˈtʋ̈ŋ -sü. Yi ꞊dhegblü -nu ˈwo bhë, -yö -së kö ˈkwa -an ꞊bhlëë -ya, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -wo yö ˈˈgbɩɩ- ꞊dede -kë.—1 Tesadhonikö 5:12, 13.

  • Mɛn zii -nu ˈwo -zlanwokɔdhi ˈgü, -an -bha yö ˈnën ˈtɔ- -mën?

  • Mɛn zii -nu -wo wo ˈˈtʋ̈ŋ -kë mɛn ˈö ˈdhö -a ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ?