'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 18

Yi ꞊dhegblü -nu ˈwo ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü, ˈyi -an -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Yi ꞊dhegblü -nu ˈwo ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü, ˈyi -an -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Dominican Republic

Ʒapɔn

Haiti

ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- ꞊ya kë yi ꞊dhegblü -nu ˈka, -an -bha pë ˈgü -ya shiʋ̈ˈˈ, yi ˈdho yi ˈkwëëdhö ˈˈvaandhö kö ˈyi -an -takun. Pë ˈyi- kë bhë, -ya -zɔn ꞊dhɛ -dhɔkaadhe ꞊dede yi ꞊zinŋ ˈgü. (Zan 13:34, 35; 1 Zan 3:17, 18) Yi -an -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Yi ˈwëëga gbɔɔ -an -gɔ. -Dhɛ ˈö ˈˈvʋ̈ʋ̈ -yö -da Zude -sɛ ˈgü -kwɛ -blɛɛsü -naan ꞊taa, Kletiɛn -nu ˈwo kun Aŋtiɔsö -wo ˈwëëga -bɔ -an ꞊dhegblü -nu ˈwo kun Zude -an -dhɛ. (Këwɔn -nu 11:27-30) ꞊Dɛɛ ˈpö, ˈya- man ꞊dhɛ yi ꞊dhegblü ˈbhaa -nu -bhawɔn -yö -takundhe -bha ˈˈsɛ ˈˈpian ˈbha -nu ˈgü, yi bɔ -zlanwɔkɔdhi -ta ˈö ˈyi gbɔɔ kë -an -gɔ.—2 Kodhɛngtö 8:13-15.

Yi yi -de -baa kö ˈyi nu -an -dhɛ. -Dhɛ ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -yö -kë -a -bha, mɛn zii -nu ˈwo mü, -wo mɛn -nu ˈwo -an -bha -zlanwokɔdhi ˈgü -an mɛɛnˈˈ kö ꞊ya kë ꞊dhɛ pë ˈbha ˈyii -an kë, -wa ˈwɔn dɔ. -Numɛndhɛmɛn -nu -bha ˈwɔnyëë -wo mɛn -nu ˈö pë ˈˈdhiʋ̈ -yö -kë -an ˈka, -an ˈˈdhɛ -kë. -Wo bhöpë -nu -an -dhɛ, ˈwo ˈˈyi, sɔ waa wɔdhɛ -nu -nu -an -dhɛ. Zoova -bha ꞊Gbɛkiö ꞊vadhɛ ˈwo dɔ pë ˈbha kë -dhɛ ˈka -wo wo -dea ˈwëëga -sü kë ˈˈdhʋ̈ kö -wo yi ꞊dhegblü -nu ˈö -an -bha ˈkɔ ɛɛnˈˈ -an -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu -wa -wü, -an baaˈˈ. -Dhɛ ˈö kë ꞊dhɛ yi -wo -yö do, ˈö yi yö -kë yi ˈˈkwëë -shiöŋ -shiöŋ bhë, ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu -wa kë, yi ˈdho yi ˈˈkwëë ˈˈvaandhö. ˈKö kë ꞊dhɛ ˈwɔn së bhë, ˈyi- -kë “kwa dheebhang -nu ˈwo Yesu -bha ˈka bha ꞊në- -nu -dhɛ ˈkpiisü”, -a ˈˈsɩ -zë -ya kë yi -dhɛ, ˈyi- kë ˈpö mɛn ˈˈwɛɛ -nu -dhɛ.—Gadhatö 6:10.

Yi -an ꞊faan -mën -Zlan -Wo ˈka. Mɛn -nu ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -ya -kë -an ˈka, -an -bhawɔn -yö -zogbandhe -bha. -A ˈˈtʋ̈ŋ -nu bhë, -an ˈka, yi ꞊faan ꞊slɔɔ Zoova, “-Zlan [...] ˈö mɛ -zʋ -gban -kɔ ꞊gban -kɔ ꞊gban ˈgü,” -a ˈˈpiʋ̈. (2 Kodhɛngtö 1:3, 4) Mɛn -nu ˈö -an ˈgü -ya ga, yi pë -nu ˈö -Zlan -ya ˈˈplüün bho Biblö ˈgü, -an -zɔn -an -dhɛ, ˈö ˈyi -a pö -an -dhɛ ꞊dhɛ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho ˈwɔn yaa waa saanˈˈ ˈˈpɛpɛ ˈwo kë -ni ˈgü ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö bhë, -an bho ˈˈshia.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 21:4.

  • -Mën ˈö -kë ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ꞊wa kë, ˈö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ˈwo ˈdho wo ˈkwëëdhö ˈˈvaandhö?

  • Kwa ꞊dhegblü -nu ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu -wo -kë -an ˈka bhë, ˈyi -an -zogban -kɔ -kë ꞊dhɛ?