'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 6

ˈWɔn -së -mɛɛn ˈyi- ꞊slɔɔ -kë yi ꞊dhegblü -nu ˈˈpiʋ̈ -sü ˈgü?

ˈWɔn -së -mɛɛn ˈyi- ꞊slɔɔ -kë yi ꞊dhegblü -nu ˈˈpiʋ̈ -sü ˈgü?

Madagaskaa

Nɔɔvɛɛʒö

Dhiban

Itadhi

Yi -ʒiö ˈɲënŋ- ɛɛnˈˈ dha ˈˈyi -dhɛ, ˈö ˈyi ˈˈta ꞊gblɛɛn ˈsü kö ˈyi kë -bhɔkwëë -nu -ta. ˈYaa yi ꞊kwaa ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ɛɛnˈˈ sëëbhodhe -nu -zü kö -wo yi ˈˈkan -kë yi ꞊dhegblü -nu ˈˈpiʋ̈ -sü -bha. ꞊Trɔɔn -mɛɛn ˈyi -an ꞊slɔɔ -a -kë ˈˈdhʋ̈ -sü ˈgü?

Yi -kë ˈflëëgüdhe ꞊slɔɔ -an ˈˈpiʋ̈. Pɔdhö -ya -pö -zlanwokɔdhigümɛn -nu -dhɛ ꞊dhɛ ‘-Wo wo ˈˈtʋ̈ŋ kë wo ˈko- ˈgü.’ (Eblö 10:24) -A pö ˈö- ˈwo ˈˈdhʋ̈ bhë, -a -gɛn ˈnën -tɔ ꞊dhɛ -wo wo ˈko -nu dɔ. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ Pɔdhö -yö kwa ꞊faan -mën kö ˈkwa kwa -zokë kwa ˈko -nu ˈˈpiʋ̈. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa ꞊ɲɔɔn kwa ꞊dhegblü -nu -bha, kwa dho -a yö ꞊dhɛ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈkwa -an ˈgü bhë, wo de ˈpö -wa bɔ -an ˈgü. -A -wɔn ˈgü, -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo kwa -takun kö ˈkwa bɔ kwa -bhaa -nu ˈgü.

Yi ˈˈtɔŋdëdhɛ -nu ˈwo -dho ꞊gɔɔ -an ꞊slɔɔ -an ˈˈpiʋ̈. Mɛn -nu ˈyi -kpan -an -bha yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta, ˈwaa yi dɔmɛn -nu ˈˈkpaan ˈka, yi ˈˈtɔŋdë ꞊dede -nu -mü. -Dhɛkpaɔyi ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu ˈka, yi -dho yi ˈˈkwëë ˈyi trʋʋˈˈ -nu -ke yi ˈˈkwëë. ˈYa kë yi ˈˈkwëë ˈˈtʋ̈ŋ -nu bhë, -an ˈka, ꞊trɔɔn -mɛɛn ˈyi- ꞊slɔɔ? Yi yi ˈko dɔ -së ˈka ˈö yi ˈko -dhɔ -yö -dadhiʋ̈. ˈYö ˈnën- -wɔn ˈgü ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -ya kë yi ˈˈtɔŋdë do ˈka, ˈyi dho -a -dhɛ kö ˈyi- -takun. (Proverbes 17:17) ꞊Ɲɔɔn mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo kwa -bha -zlanwokɔdhi ˈgü -an -bha -sü -ya -zɔn ꞊dhɛ ‘dɔ ˈnën ˈyi wo yi ˈko -wun ꞊zɔnngˈ -ta.’—1 Kodhɛngtö 12:25, 26.

Yi ü ꞊faan -mën kö ü ˈˈtɔŋdë -nu -wo kë -Zlan dhɔɔbhawɔn këmɛn -nu ˈka. Ü -dho -an ꞊slɔɔ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ꞊zinŋ ˈgü. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -bhö pë ˈˈpɛpɛ kë kö ˈü kpa -an -bha.

  • -Mën ˈö -kë ˈö -dho -bhɔkwëë -ta -sü ˈdhö -së?

  • -Dhɛkpaɔyi -mɛɛn ˈü- ˈˈpiʋ̈ ˈü ˈdho -a ˈka -bhɔkwëë -ta?