-MËN ˈÖ -KË DHƐƐˈˈ BHË, ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-?

꞊Ya kë ꞊dhɛ pë -nu -wo -gla wo -de ˈka, kö -tosɛta -gɛn kpɛnŋdhö ˈyaa ˈdhö. ˈˈKɛɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ -Zlan ˈnën kwa -da, kö kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa dhɛɛˈˈ -nu ˈwo -gban kwa -bha -tosɛta waa kwa -bha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -nu -bha, -an -yɔ ˈwo -dho kwa -zokun, -an ꞊slɔɔ.

-MËN ˈÜ -DHO -A KË?

-Bhö ü -zota ˈwɔn ˈö yö, -a ˈgü: Pë ˈö Amɛdhö dhö ö -zoyö -a -dhɛ ˈyaa- dɔ ˈzü. -A -bhaa ˈka -be, -Zlan -yö -dhö, ˈö yö ˈnën pë -nu -da. ˈˈKɛɛ ꞊dɛɛ -a -bha ꞊klaŋgɔmɛn -ya -pö ꞊dhɛ ˈwɔngɛnmɛɛnmɛn -nu -wa -pö ꞊dhɛ pë -nu -wo ꞊gla wo -de ˈka. Amɛdhö ˈyaa ˈˈpiʋ̈ kö mɛn -nu -wo ö yö ꞊dhɛ -tamamɛn ˈdhö. ˈGo mü ˈzü, -ya -pö ö -de -dhɛ ꞊dhɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ ˈwɔngɛnmɛɛnmɛn -nu -zë -waa pö pë -nu -wo -nu wo -de ˈka, dö -mü -a ˈka kö -ya pö ꞊sua -mü?

Ü -kë Amɛdhö ꞊duɛ ˈgü -be, -a pö -a pö ˈö ˈwo- wo ˈsëëdhɛ -nu ˈgü ꞊dhɛ pë -nu -wo -nu wo -de ˈka bhë, ü -dho -a sü gagade ˈka -ee?

ˈDUANNU, ˈÜ Ü -ZOTA!

Mɛn -nu ˈwo- pö ꞊dhɛ pë -nu -wo ꞊gla wo -de ˈka waa mɛn -nu ˈwo- pö ˈpö ꞊dhɛ -Zlan ˈnën pë -nu -da bhë, ꞊ya kë -nuwo pë ˈwo- pö bhë, pë ˈö -kë ˈwo wo -zoyö -a -dhɛ ˈwaa -gɛn dɔ.

  • Mɛn ˈbha -nu -wo wo -zoyö pë -da -sü -dhɛ ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ -wa pö -an -dhɛ ˈˈdhʋ̈ -zlanwokɔ -nu ˈgü.

  • Mɛn ˈbha -nu -wo wo -zoyö pë -bha ˈˈgla -sü -dhɛ ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ -wa -zɔn -an -dhɛ ꞊klaŋkɔɔdhö.

Mɛn ˈö- pö ꞊dhɛ pë -Damɛn ˈyaa ˈdhö, kö -ya -pö ꞊dhɛ ˈkɔ ˈö yö -a dɔmɛn ˈyaa ˈdhö.

 DHƐƐˈˈ ˈˈSƆƆDO ˈÜ -DHO Ü -ZOTA -AN ˈGÜ

Biblö -ya -pö: “ˈKɔ ˈˈpɛpɛ kö ˈdhö, mɛ ꞊në- ꞊gban dɔ, ˈsa -Zlan ꞊në pë ꞊gban ˈˈpɛpɛ -da.” (Eblö 3:4) -Wo ˈö bhë, -a -dhɛ -ya -bha kö ˈkwa kwa -zoyö -a -dhɛ -ee?

Mɛn ˈö- pö ꞊dhɛ pë -Damɛn ˈyaa ˈdhö, kö -ya -pö ꞊dhɛ ˈkɔ ˈö yö -a dɔmɛn ˈyaa ˈdhö.

ˈPË ˈWO- PÖ: Pë ˈbha ˈnën -pöö ˈyö pë ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈwo go -a ˈgü.

1. De ɛɛnˈˈ -mën ˈö pë ˈö ˈˈdhʋ̈, -a -pöö?

2. Pë -nu -wo -nu wo -de ˈka, ɛɛnˈˈ mɛn ˈbha ˈnën -an -da. -A -mɛɛn ˈö bhɔ gagade -bha?

ˈPË ˈWO- PÖ: Mɛnbhɩɩdhe -nu -go wü -nu ˈgü.

3. ꞊Ya kë ꞊dhɛ mɛnbɩɩdhe -nu -go -kwlëë ˈgü, -mën ˈö -kë ˈö waa -kwlëë -nu -an -bha ˈwɔndɔdhe ˈyaa do?

4. -Mën ˈö -kë ˈö pëbhɩɩdhe -nu ˈˈtɩɩsü ˈö -dhö, ˈö- -bha -këdhösü ˈgüman -dhɛ ˈdhö ˈˈgbɩɩ-?

ˈPË ˈWO- PÖ: Pë -nu -bha ˈˈgla -sü -yö ˈwɔn ꞊dede ˈka.

5. Mɛn ˈö- pö ꞊dhɛ pë -nu -bha ˈˈgla -sü -yö ˈwɔn ꞊dede ˈka bhë, yö ꞊dede -yaa -dhɛ yö do -ee?

6. Mɛn -nu ˈwo- -an -dhɛ ꞊dhɛ ˈwɔndɔmɛn -nu ꞊gban ˈˈpɛpɛ -wo wo -zoyö pë -nu -bha ˈˈgla -sü -dhɛ bhë, -a mɛn ꞊dhɛ ˈwo wo -zoyö ꞊klaŋwo ˈö ˈˈdhʋ̈, -a -dhɛ?

“꞊Ya kë ꞊dhɛ ü ˈˈglü -ni ˈgü ˈˈblü kpö ˈbha ˈgü, ˈbha -kpan ˈkɔ -së do ˈbha -bha, ü -dho -a pö ꞊dhɛ ˈˈdhü -nu -wo -pö wo -de ˈka ˈwo -kë ˈkɔ ˈka -ee? -Abin! -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kö kwa dua -mü kö ˈkwa kwa -zoyö ꞊dhɛ pë ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, -wo -nu wo -de ˈka -ee?”—Ivɔnö.

“-Bhö ü -zota ˈwɔn ˈö yö, -a ˈgü: Mɛn ˈbha ꞊ya -pö ü -dhɛ ꞊dhɛ pë ˈbha -ya püʋ̈ˈˈ ˈsëëdhɛ -bɛnzëdhɛ ˈgü. -Dhɛ ˈö -pöö, ˈyö pë -bɛnzë -a ˈka ˈˈyi -yö -pɛn -kɔ ˈˈbhaŋ waa plafɔɔn -nu -bha, ˈö yö ˈnën ꞊gla ˈgü ˈsëëdhɛ -be -nu ˈka, ü -dho -a yö gagade ˈka -ee?”—ˈGuëë.

 -MËN ˈÖ -KË ˈÜ -DHO Ü -ZOYÖ -ZLAN -DHƐ?

Biblö -yö ü ꞊faan -mën kö ˈü ˈwɔn -nu kë ‘ü ˈˈyaaki ˈka.’ (2 Timote 1:7) ꞊Ya -zɔn ꞊dhɛ ü -bha -zoyödhe dua ˈyaa -mü kö -yö -gban

  • Ü ZUƲ̈PIƲ̈WƆN (N -maan ˈka ꞊faan ˈˈpiigbɩɩsü ˈbha -yö -dhö.)

  • PË ˈÖ MƐN ˈˈWƐƐ -NU -WA PÖ (A -zlanwo ˈgü.)

  • MƐN ˈˈGBƖƖDHƐBHOSÜ (N -mɛn -nu -wa -pö -Zlan -yö -dhö, n dua -mü kö ˈa n -zoyö -a -dhɛ.) -an bha.

Ü -bha -zoyödhe -gɛn kpɛnŋdhö dua -mü kö -yö kë -dhö.

“ˈMan kë ꞊klaŋkɔɔdhö, n -bha ꞊klaŋgɔmɛn ˈö mɛn -dhü -wɔn blɛɛˈˈ -ni ˈgü, -yö -ga n ˈgü ꞊dedewo ꞊dhɛ -Zlan -yö -dhö. Mɛn -dhü dɔ ˈö -dhö, -a -bha yö ˈö- -kë -yö -dhö. ˈYö ꞊ya kë -nuwo ˈwo yö kë -ni ˈgü, ˈkwaa- -bhokoo -ʒian yö. -Kɔ ˈö -Zlan mɛnbhɩɩdhe -dhü kë -a -bha, -yö ˈˈmlümlüsü ꞊dedewo.”—Tedhɛzö.

꞊Ya kë -nuwo ˈman ˈkɔ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈, ˈˈyitagɔ ˈˈkpii- ɛɛnˈˈ gɔ -nu yö, a n -de dhɛɛˈˈ -kpɔ ꞊dhɛ “De ˈö pë ˈö yö -a -yö -kë?” Mɛnbhɩɩdhe ˈö ˈwɔndɔdhe ˈdhö- -gɔ ˈnën ꞊mɔɔn- -bha kö -yö gɔ -yö kë, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ, pë ˈsɛɛn- -nu ˈwo- ˈgü -an ꞊gban dua -mü kö -wo yö kë wo ˈko -bhaa kö -a gɔ -yö ꞊mɔɔn ʒiösü -bha. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ꞊ya kë ꞊dhɛ mɛnbhɩɩdhe ˈnën gɔ yö -kë kö mɛn -nu -de ˈpö, -an damɛn ˈyaa ˈdhö -ee?”—Bɛnzamɛn.

“ˈWɔn -nu ˈwo -gban ˈˈkpɔnŋtaapë -nu -bha, a -an draanˈˈ -ni ˈgü ˈgbɛ, ˈwɔn ˈö -gban pë -nu -bha ˈˈglasü -bha bhë, ˈyaa bhɔ n -dhɛ ˈzü gagade -bha. N -maan ˈka -zoyödhe ˈö mɛn -bhawɔn ˈdhö- -bha kö mɛn -yo ö -zöyö pë -bha ˈˈgla -sü -dhɛ, -yö ʒiö -zoyö pë -Damɛn -dhɛ -sü -bha -zoyödhe -ta.”—Antuanö.

-BHÖ Ü -ZOTA

꞊Klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ këmɛn -nu -wa pë -nu -bha ˈˈgla -sü -gɛn mɛɛnˈˈ -kwɛ -kɔŋ ꞊va ˈˈpiʋ̈, ˈˈkɛɛ pë ˈö -an ꞊gban -wo yöö ˈto- -bha do, ˈwii -a ꞊slɔɔ ꞊köŋ. ˈWɔn ˈö -gban pë -bha ˈˈgla -sü -bha bhë, ꞊ya kë ꞊dhɛ ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ këmɛn -nu ˈö wo -zë, ˈö -an dua ˈdhö -mü kö -wo kë -a ˈgümanmɛn -nu ꞊blɛɛsü ˈka, -an -wo ˈyii ꞊mɔɔn -a ˈgü, -mën ˈö -kë ˈö kwa -zë kwa -dho kwa -zoyö -a -dhɛ -ee?