'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Saanˈˈ -dho ɲën -ee?

Saanˈˈ -dho ɲën -ee?

Ü -dho -a pö...

  • ꞊ii -ee?

  • ˈˈɛɛn -abin -ee?

  • ˈˈɛɛn ˈzü -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë ˈˈdhʋ̈ -ee?

 BIBLÖ -YA -PÖ:

“Atanna [-Zlan] [...] -dho ö -kɔ ziö- -nu ˈˈyan ˈˈdhiʋ̈ ˈö -nu ˈˈyanyi ꞊gban bho mü ˈˈpɛɛpɛdhö. Ga ˈyii ˈdho bhɔ ˈzü ˈˈɛɛn -wëë -ya wo -sü ˈbha ˈyii ˈdho kë ˈzü; -wëëwʋ ˈkpɔ -sü waa- pë ma mɛ ˈka -sü ꞊gban yën.”—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 21:3, 4, Naɔ -së ˈsëëdhɛ.

-A ꞊TRƆƆN ˈTƆ -MËN KA -BHA ˈKA?

Ka zuʋ̈ˈˈ -dho kë -saa ꞊dhɛ -Zlan ˈyaa ˈwɔnyaa kë kwa ˈka.—Zakö 1:13.

Ka -zo -dho ꞊gban ꞊dhɛ kwa bɔ -ni ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, -yö -mën -Zlan ˈka.—Zekaria 2:8.

-Zoyödhe ˈö -kë ꞊dhɛ saanˈˈ ˈˈpɛpɛ -dho ɲën bhë, -yö -dho kë- ka -gɔ.—Psaume 37:9-11.

 PË ˈÖ BIBLÖ -YA PÖ, KWA ꞊MƆƆN- -BHA ˈKWA KWA -ZO YÖ -A -DHƐ -EE?

꞊Ii, kwa ꞊mɔɔn- -bha. -A -gɛn -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ -a -gɛn ꞊plɛ -wɔn ˈgü.

  • Saanˈˈ waa ˈwɔn ˈö ˈyaa kpɛngdhö -an -san -yö -Zlan -kë. -Dhɛ ˈö ˈwo- -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -wëëdhɛ bho, -kɔ ˈö mën Zoova -Zlan ˈka -a -bha, ka ꞊dede -kaa -ga. Biblö -ya -pö ꞊dhɛ -a zuʋ̈ˈˈ ˈˈklʋʋ -yö -bhɔ “mɛn -nu ˈö ˈwo -kë -an ˈˈnënŋ- -kë wo -ni -an -wɔn ˈgü.”—Juges 2:18, Traduction du monde nouveau.

    Mɛn -nu ˈö ˈwo mɛn ˈˈwɛɛ -nu -wëë -kë wo bhë, -an -san -yö -Zlan -kë ꞊dedewo. -A ˈwɔn -zɔn ˈka ˈtɔ ꞊dhɛ, Biblö -ya -pö: “-Kɔ -nu ˈö ˈwo mɛn -nu ˈö wo ˈti ˈwɔn ˈbha kë, ˈö -an ꞊ɲɔɔn ꞊wɛnŋ bhë,” -an -san -yö -Zlan kë.—Proverbes 6:16, 17.

  • -Zlan -zo -yö mɛn ˈö ˈdhö -a ˈˈpiʋ̈. -Zlan -ya ˈˈpiʋ kö ˈkwa kwa -ta bho kwa -bha -zogɔndhe -nu -kwɛɛ ˈka -a -ta, -a -gɛn -mü ꞊dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ -yö kwa ˈgü.—1 Piɛdhö 5:7.

    -A -bha -Gblüdëdhɛ ˈsaa- ˈgü, -a yi ˈyaa ꞊gblɛnŋ kö Zoova -yö mɛn ˈö ˈdhö -ya bho saanˈˈ ˈgü. (Matiö 6:9, 10) ˈˈKɛɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈö yö -a ˈgü, mɛn -nu ˈö ˈwo- -mɛɛn zuʋ̈ga ˈˈpuu ˈka, -yö -an -zo -gban.—Këwɔn -nu 17:27; 2 Kodhɛngtö 1:3, 4.

 -BHÖ Ü -ZOTA

-Mën ˈö -kë ˈö -Zlan -yö kwa -ga ˈö ˈkwa saanˈˈ sü?

Biblö -yö dhɛɛˈˈ ˈö bhë -a -yɔ -nu WLƆMÖ 5:12 waa 2 PIƐDHÖ 3:9 -an ˈgü.