1. -Mën ˈö -kë kwa -bhawɔn ˈdhö ʒian -bho kwa ˈka -sü -bha?

Biblö -bha ˈtɔŋ- -nu kwa -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö kwa -bha ˈwɔn -nu kë -sü ˈgü pë ˈbhaa ya ˈdho- mɛn ˈbhaa kë?​—PSAUME 36:9.

Kwa -Damɛn -yö ꞊kpɔɔsü ˈö -ʒiö -a ˈka kwa -ta. -A ˈˈtʋ̈ŋ -yö kwa -bhawɔn -nu ˈgü ꞊dhɛ ˈnëndë ˈö- -bha ˈnën -nu –dhɔ -yö -a -kë -a ˈdhö. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, ˈyaa kun -a ˈˈpiʋ̈ -be ꞊dhɛ ˈkwa ˈˈkan ö -bha ˈkwa -ya kwa -de -ta. (Jérémie 10:23) Kwa -bhawɔn -yö ʒiaan -bho kwa ˈka -sü -bha ꞊dhɛ -kɔ do ˈö ˈnën ˈsɛɛn- -nu -bhawɔn ˈdhö wo -mɛn -nu -bha kö -wo ʒiaan bho -an ˈka bhë -a ˈdhö. (Isaïe 48:17, 18) ˈTɔŋ- -nu ˈwo Biblö ˈgü -an -bha ˈˈdhiʋ̈sü kwa ˈka -sü ˈö bhë -yö gbɔɔdhe ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -a ˈka.​—2 Timote 3:16 -wo pö.

Zoova -bha ˈtɔŋ- waa- -bha ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu kwa ꞊klaŋ -kë -tosɛta kë -kɔ -së ˈö ꞊dɛɛ -a ˈka. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü pë ˈö ˈkwa -dho -a kë kö ˈwɔn -së ˈö- ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈti -dho kë -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü ˈkwa- ꞊slɔɔ bhë, -ya -zɔn kwa -dhɛ. ˈDhɛ ˈö -kë ꞊dhɛ -Zlan ˈnën ˈö kwa -da bhë, kö yö dosɛnŋ ˈnën ˈö- dua ˈdhö -mü kö -yö ˈtɔŋ- dɔ ˈkwa -ta. Kwa dua -mü kö -a ˈˈnuɛ bho zuʋ̈ga -yö kë kwa -gɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈö- sü kwa ˈka -dhɔkaa ˈgü bhë -a ˈwɔn ˈgü, kö kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -yö dhi -a -bha ˈtɔŋ- -nu waa- -bha ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu ˈkun -sü -bha.​—Psaume 19:7, 11; -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 4:11 -wo pö.

2. -Zlan -Wo ˈˈdhiʋ̈sü kwa ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Gagade -gɛngbandhɛ ˈbhaa -nu ˈwo Biblö ˈgü -wo pë ˈö -Zlan ˈdhö- ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa- kë ˈwɔn ꞊suu ˈˈpɛpɛ ˈgü -wa -zɔn kwa -dhɛ. -A ˈtɔŋ- ˈbhaa -nu -wo -gban ˈwɔn do kpɛnŋdhö -bha. (Këwɔn -nu 15:29) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa- pö pë ˈö Biblö -bha ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -ya pö ˈkwa- kë ˈkwa- dɔ, kwa dua -mü kö ˈwɔn -nu -bhokoo dɔ -sü -yö kë kwa -gɔ. (Proverbes 2:10-12) -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ ꞊dhɛ Biblö -ya pö -tosɛta -yö -Zlan -bha ꞊gbɔɔdhe ˈka. Gagade -gɛngbandhɛ ˈö bhë, -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ˈˈdhiʋ̈sü kwa ˈka.​—Këwɔn -nu 17:28 -wo pö.

3. -Zlan -bha ˈtɔŋ- ꞊plɛ -mɛɛn -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ-?

Yesu -yö ˈtɔŋ- ꞊plɛ ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- -an -wɔn -blɛɛ. -A -blɛɛsü -yö mɛnbhɩɩdhe -nu -bha -tosɛta kë -sü -gɛn pö. Yö ˈnën ˈö -tɔ -Zlan dɔ -sü, -a -dhɔ -bha kwa kë -sü waa -a gba -sü ˈö -klu -a -bha -sü ˈka. -A ˈtɔŋ- -blɛɛsü ˈö bhë kwa dua -mü kö ˈkwa- -ya ꞊bhlëë ˈgü ˈwɔn ˈˈpɛpɛ ˈö ˈkwa -dho -an kë -an ˈgü. (Proverbes 3:6) Mɛn -nu ˈwo ˈtɔŋ- bhë -a -ya ꞊bhlëë ˈgü wo zuʋ̈ˈˈ ꞊gban ˈka,  -wo -Zlan -bha ˈˈtɔŋdhɛ, zuʋ̈gblüdhi dede waa -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -an -slɔɔ.​—Matiö 22:36-38 -wo pö.

-A ˈtɔŋ- ꞊plɛ -naan -yö -kɔ ˈö kwaa mɛn ˈˈwɛɛ -nu ˈkwa -dho kë -a -bha -dhi ˈko -dhɛ ˈgü, -a -zɔn kwa -dhɛ. (1 Kodhɛngtö 13:4-7) ˈTɔŋ- ˈö bhë -a -ya ꞊bhlëë ˈgü -sü ˈnën ˈö -tɔ -ʒiö -Zlan -bha mɛnbhɩɩdhe -nu ˈkun -kɔ ˈˈpiʋ̈ -sü.​—Matiö 7:12; 22:39, 40 -wo pö.

4. -Mën ˈö -kë ˈtɔŋ- -nu ˈwo Biblö ˈgü ˈwo -së kwa -bhaa ˈka?

-Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu -wo ˈkɔdhigümɛn -nu ꞊klaŋ -kë kö -an zuʋ̈piʋ̈wɔn -yö kë do -dhɔ ˈgü. (Kodhɔsö 3:12-14) -Zlan -Wo -yö ö -kɔ -kpa ˈzü ˈkɔdhigümɛn -nu -ta, ˈö -an ꞊klaŋ -kë gagade -gɛngbandhɛ ˈka kö -yö ˈˈdhiʋ̈sü -an ˈka. -A do ˈnën ˈö -tɔ ˈkosümɛn -nu dua ˈyaa -mü kö -wo ˈˈkan ˈkwëë-.​—ˈWunzüdɔdhɛ 2:24 -wo pö.

-To Biblö -bha ꞊klaŋwo ˈˈpiʋ̈ -sü ö -kɔ -kpa kwa -ta kwa -bha ꞊nɔɔnpë -wɔn -nu waa kwa zuʋ̈piʋ̈wɔn -nu ˈgü. -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ ꞊dhɛ yökëmɛn -nu ˈö -an -bha -tosɛta -yö -gban Biblö -bha ˈtɔŋ- -nu -ta, ˈö ˈwo kpɛnŋdhö, ˈö ˈwo yö -kë wo ꞊faan ˈka, ˈyö -an -dhɔ -yö mɛnsüyögümɛn -nu -kë. (Proverbes 10:4, 26; Eblö 13:18) -Zlan -Wo -yö kwa ꞊klaŋ -kë ˈzü kö pë -nu ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö -an -bha, ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- kö -wo kwa -zo ˈkun, kö ˈkwa -Zlan -bha ˈtɔŋdëdhɛ ˈsü ꞊va ꞊nɔɔn -bha.​—Matiö 6:24, 25, 33; 1 Timote 6:8-10 -wo pö.

Biblö -bha ˈtɔŋ- ˈkun -sü kwa -takun ˈö ˈkwa to kwa ˈflëëgü. (Proverbes 14:30; 22:24, 25) -A ˈwɔnzuan ˈnën ˈö -tɔ ꞊dhɛ -Zlan -bha ˈtɔŋ- ˈö -kë we ˈdudu mü -sü ˈyaa -së ˈka bhë, -to -a ˈˈpiʋ̈ -sü ö -kɔ -kpa kwa -ta mɛn zë -yua ɛɛnˈˈ sidan -nu -gɔ. (Proverbes 23:20) Zoova -yö -we -a -bha kö ˈkwa we mü, ˈˈkɛɛ -ya -pö kwa ˈdho -a ʒiö ꞊gɔɔ. (Psaume 104:15; 1 Kodhɛngtö 6:10) -Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu -së kwa -bha ˈka, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -wo kwa -takun kö ˈkwa kwa -zoto kwa këwɔn -nu waa kwa -zotagüwɔn -nu ˈˈpiʋ̈. (Psaume 119:97-100) ˈˈKɛɛ Kletiɛn -nu ˈti -Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu ꞊bhlëë -ya ˈˈdhʋ̈ kö ˈwo- ꞊trɔɔn dosɛnŋ ꞊nën- ꞊slɔɔ, -wa -kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈwo Zoova ˈtɔ bhɔ.​—Matiö 5:14-16 -wo pö.