'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈwo -tosɛta -kë ˈzü -dɛɛwo -ee?

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈwo -tosɛta -kë ˈzü -dɛɛwo -ee?

Ü -dho -a pö...

  • ꞊ii -ee?

  • ˈˈɛɛn -abin -ee?

  • ˈˈɛɛn ˈzü -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë ˈˈdhʋ̈ -ee?

 BIBLÖ -YA -PÖ:

“Mɛ -nu ˈö ꞊wa ga -wo -dho -bö ˈö ˈwo go ga ˈgü.”—Këwɔn -nu 24:15, Naɔ -së ˈsëëdhɛ.

-A ꞊TRƆƆN ˈTƆ -MËN KA -BHA ˈKA?

Ka -bha mɛn -wɔn ˈˈgbɩɩ- -sü -ya ga, -yö -dho ka -zo -gban.—2 Kodhɛngtö 1:3, 4.

-Yö -dho ka bho -suö mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -gɔ -sü -gɔ ˈˈgan ˈgü.—Eblö 2:15.

-Yö -dho -zoyödhe kpɛnŋdhö ˈö -kë ꞊dhɛ ka -bha mɛn -wɔn ˈˈgbɩɩsü -nu ˈö ꞊wa ga, ka- -nu ka -dho -tosɛta kë ka ˈkwëë- ˈzü -dɛɛwo bhë, nu ka -dhɛ.—Zan 5:28, 29.

 PË ˈÖ BIBLÖ -YA PÖ, KWA ꞊MƆƆN- -BHA ˈKWA KWA -ZO YÖ -A -DHƐ -EE?

꞊Ii, kwa ꞊mɔɔn- -bha. -A -gɛn -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ -a -gɛn -yaaga -wɔn ˈgü:

  • -Zlan ˈnën ˈö pë ꞊gban -da. Biblö -yö Zoova -Zlan -dhɛ “-tosɛta -gɔ ˈgo -dhɛ.” (Psaume 36:9; Këwɔn -nu 17:24, 25) ˈMɛn ˈö -kë pë ꞊gban -Damɛn ˈka bhë, -a -kɔ ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -tosɛta nu ˈzü mɛn ˈö -ya ga -a -dhɛ -ee?

  • -Zlan -yö mɛn -nu -bho ga ˈgü ꞊kwɛŋzü. Biblö -yö mɛn ˈˈsaaga ˈö ˈwo kun wlüüˈˈ ˈnën -nu, mɛn zii -nu, gɔɔn- -nu waa dhebɔ -nu ˈka, -an -go ga ˈgü -sü ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈyö, -an -wɔn -blɛɛ. -A mɛn ˈbhaa -nu wo ˈti ꞊gwëë ga ˈgü, ˈˈkɛɛ -a mɛn do -zë -yö -dhɛkpaɔyi -yiisiö -kë ga ˈgü.—Zan 11:39-44.

  • -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -lele -ya -ta ˈzüzü. Ga -san -yö Zoova -kë, -ya -yö ꞊dhɛ ö ˈyɔɔ- ˈdhö. (1 Kodhɛngtö 15:26) -Ya ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo kö ö ˈyɔɔ- ˈö bhë ˈö ˈto -a ˈˈgbɩɩ- ˈka -a -ta, kö ˈö ga bho ˈˈsia- mɛn -bho ga ˈgü -sü ˈka. -A zuʋ̈ˈˈ -yö -lele ˈkun -ni ˈgü kö mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, ˈö -a -zo ˈdhö -an ˈˈpiʋ̈ kö -wo nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈzü -dɛɛwo.—Job 14:14, 15.

 -BHÖ Ü -ZOTA

-Mën ˈö -kë ˈö ˈkwa -kë zii ˈö ˈkwa ga?

Biblö -yö dhɛɛˈˈ ˈö bhë -a -yɔ -nu ˈWUNZÜDƆDHƐ 3:17-19 waa WLƆMÖ 5:12 -an ˈgü.