'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -an -zuu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ü -takun ɛɛnˈˈ ˈwo pë yaa -kë ü ˈka -ee? Mɛn -zuu -dhö ꞊dedewo -ee?

-Zuu yaa -nu ꞊sua -kë ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo mü

-Zuu yaa -nu ꞊sua -kë ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo mü

Biblö -ya -pö ꞊dhɛ Sɔtraan -yö “ˈˈkpënng- -kë ˈˈkpʋngtaadhɛ -todhʋ̈sü -gɔ.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:9) Sɔtraan waa -zuu yaa -nu ˈwaa- ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa kwa -zo yö -Zlan -Wo ˈö -kë Biblö ˈka -a -dhɛ. -Wa -kë kö mɛn -nu -wo wo -zota ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -wo ˈˈbhɩɩ- -dhɛ ˈbhaa ˈgü. -Kɔ ˈwo- -kë ˈka -kwaa -ga.

꞊Sua -zlanwo

Mɛnbhɩɩdhe -nu, wü -nu, ˈyuu- -nu, waa -man -nu bhë —ˈnii- -mü -an ꞊gban ˈka.

-Zlanwo ꞊vadhɛ ˈgümɛn -nu -wa -pö mɛn ˈö ˈdhö -a ˈnii- -yö -dhö, ˈö- -mɛn ꞊ya ga ˈö- ˈnii- bhë ˈö go -a ˈgü ˈö dho -tosɛta kë dhaŋ- ˈgü. -Wa -pö ꞊dhɛ mɛn bun -yö -ga, ˈˈkɛɛ ˈnii- -zë ˈyaa ga. -Wa -pö ˈzü ꞊dhɛ ˈnii- ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ga, ga -kɔ ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha toŋtoŋdhö.

ˈˈKɛɛ -Zlan -Wo yö ˈti- pö ˈˈdhʋ̈. Biblö -ya -pö ꞊dhɛ mɛndhü ꞊dede ˈnën -tɔ ˈnii-, pë ˈbha ˈö mɛn ˈgü ˈyaa -mü. -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ Adan -pëkë -kɔ ˈö Biblö -ya ꞊blɛɛ. -Ya -pö: “꞊Toëpö -Zlan -yö ˈsɛ -sü ˈö mɛ -lü -kë -a ˈka. ˈyö -këdhösü ˈtëë -piö -a ˈyuundhö, ˈyö -kë mɛbheelü ˈka.” (ˈWunzüdɔdhɛ 2:7) ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, wo ˈti ˈnii- -da Adan ˈgü, -yö -kun ˈnii- ˈka.

 Biblö -ya -pö ꞊dhɛ mɛn ꞊ya ga pë ˈbha ˈyaa ˈgo -a ˈgü ˈyaa ˈdho -dhɛ ˈbha ˈgü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ mɛndhü ꞊dede ˈnën ga. -A -dee -ʒiaan ꞊faan ˈyaa- -gɔ kö -yö pë ˈbha kë mɛn -nu ˈwo ˈˈbhɩɩ- -an ˈka. -Zlan -Wo -ya -pö:

  • “ˈNii- ˈö ˈwɔnyaa -këyö ꞊dede ˈnën -dho ga.”Ézékiel 18:4.

  • “ˈYö Sansɔn -ya pö: ‘N ˈnii- waa Fidhistɛn -nu -bha -wo ga wo ˈˈkwöö.’”—Juges 16:30.

  • Biblö ˈˈɲan ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu -wa -zɔn ꞊dhɛ -kɔ do ˈö wü -nu ga -a -bha, -kɔ do ˈö bhë ˈpö ˈyö mɛn -nu ga -a -bha. (Ecclésiaste 3:19, 20) Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, ˈwaa ˈwɔn ˈbha ˈwɔn dɔ. (Ecclésiaste 9:5, 10) ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, mɛn ꞊ya ga pë ˈbha ˈyaa ˈgo -a ˈgü kö -yö ˈdho -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈgü.

Biblö -ya -zɔn ꞊dhɛ ˈnii- -yö ga.

Kö ˈü Biblö -todhʋ̈sü -wo pö, ˈü ˈti -dho -kpan -dhɛ ˈwo- pö mü ꞊dhɛ mɛn ꞊ya ga -yö -dho -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈbhaa ˈgü -a -bha. ˈNii- ˈyaa ˈnën -tɔ mɛn ˈö ꞊ya ga -a -zuu. ꞊Klaŋwo ˈö -kë ꞊dhɛ -dhɛ ˈbha -yö -dhö, ˈö mɛn ꞊ya ga ˈö dho mü ˈka bhë, ˈyaa Biblö ˈgü. ꞊Klaŋwo ˈö bhë -yö -go Sɔtraan waa ö -bha -zuu yaa -nu -an ˈˈpiʋ̈. -Zlanwo -nu -bha ꞊sua ˈˈpɛpɛ -san -yö Zoova -kë.—Proverbes 6:16-19; 1 Timote 4:1, 2.

 ꞊Dɛdë -nu

-Zuu yaa -nu wo -de -kë ꞊dedewo ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -zuu -nu ˈdhö.

Sɔtraan -bha ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ -ʒian do ˈö ˈdhö ˈzü ˈyö -tɔ -bɔ ꞊dɛ -nu -ta -sü. ꞊Dɛdë ˈnën -tɔ mɛn ˈö -zuu -nu -wo nɔɔn- -nu dɔ -a -gɔ. Mɛn ꞊vadhɛ waa- ꞊dɛdë ꞊dede -nu wo -zota ꞊dhɛ -a nɔɔn- -nu ˈwo bhë, -wo -go mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an ˈˈpiʋ̈. ˈˈKɛɛ ˈkwa- -yö Biblö ˈgü ꞊dhɛ ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kë ˈˈdhʋ̈.—Ecclésiaste 9:5, 6, 10.

ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -a nɔɔn- -nu ˈwo bhë -wo -go ˈˈmɛn? -Wo -go -zuu yaa -nu ꞊dede ˈwo bhë -an ˈˈpiʋ̈. -Zuu yaa -nu ꞊mɔɔn- -bha mɛn ˈö ꞊kun ˈˈbhɩɩ- ˈwo- ˈsuaanbho. -Wo -a ˈwɔn blɛɛˈˈ -kɔ, -a dɔ -kɔ, -a këpë waa ˈwɔn -nu ˈwo kun -a ˈˈɲaan -an -dɔ. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -an -kɔ -kë -sü ˈyaa -an -gɔ ˈˈgbɩɩ-.—1 Samuel 28:3-19.

 -Kwɛzlan ꞊sua -sü -nu

Sɔtraan -yö -bɔ -kwɛzlan ꞊sua -sü -nu -ta ˈzü kö ꞊sua ˈö -gban mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -bha ˈö- -pɛn. -A -kwɛzlan ꞊sua -sü -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -wo mɛn -nu -bho ꞊shiö ꞊shiö gagade ˈö go Biblö ˈgü -a -ʒian -ta.—2 Timote 4:4.

-Yö -kë mɛn ˈbhaa -nu ˈgü ꞊dhɛ ˈwa -kpan mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -zuu -nu -bha.

Mɛn tii ˈˈsɛ ˈgü, mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈwo -kpan -an -bha ˈzü, -a -kwɛzlan ꞊va -dhö. -An ꞊vadhɛ ˈgü -wo -kpan -an -bha -dhɛ ˈwo kun- -bha -be -a -dhɛ ˈka ꞊gblɛɛn. ˈˈKɛɛ -bhö ü -de dhɛɛˈˈ ˈkpɔ ꞊dhɛ: ‘꞊Ya kë ꞊dhɛ ꞊faan -yö mɛn ˈbha -gɔ kö -yö ˈgo ga ˈgü, -yö -dho ˈdho ö -bha ˈkɔdhi waa ö ˈˈtɛɛbɔ -nu ˈka ꞊gblɛɛn -ee? Mɛn -zokunwɔn ˈnën bhë -ee?’

ˈYaa ꞊mɔɔn- -bha -yö kë ˈmɛn ˈö ꞊ya ga -a -bhɔbha -mɛn ˈka ˈpö -ee? -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ -zlanwopömɛn ꞊plɛ ˈwo kun -zlanwopö -ni ˈgü ˈpödhɛ ˈbha ˈgü, ˈyö ˈwo- ˈsuaanbho ꞊dhɛ ꞊ya -mɔɔn ˈˈlɛlɛ ꞊va -bha gɔndë zii do ˈbha ˈdhö ʒiö -ni ˈgü wo ꞊keŋ-. ˈDhɛ ˈwo- dhɛɛˈˈ kpɔ, ˈyö ˈwo- man ꞊dhɛ -a gɔndë -bhaa ˈgü, ö ꞊dhegblü ˈö ꞊ya ga ˈö- yi ꞊ya ꞊gwëë bhë yö -mü -zlanwopömɛn ꞊plɛ bhë -a mɛn do ˈka. ˈYaa kun gagade ˈka, ˈkɛɛ yö ˈti ˈˈwɩɩ- -bha gboŋgboŋdhö ꞊dhɛ ˈö bha mɛn ˈö ga bhë ˈyaa -mü. ˈWɔn ˈö gɔndë bhë ˈö -dho -a blɛɛˈˈ ö ˈˈtɛɛbɔ -nu waa ö -züzü -mɛn -nu -dhɛ ꞊taabha, ü -zota -a ˈgü!

 ˈˈƝɛɛn waa mɛn -wo man -sü

-Zuu yaa -nu -bɔ ˈˈɲɛɛn, waa mɛn -wo -nu -ta, ˈyö ˈwo ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ.

ˈYaa za ˈgü ꞊dhɛ ˈwɔn ˈˈmlümlüsü ˈö mɛn -nu -wa yö, ˈö ˈwo- man ɛɛnˈˈ ˈö ˈwo wo ˈˈɲɛɛn bho -a ˈka, ü ˈˈtʋ -ya -da -a ˈgü. Mɛn -nu ˈö ˈwɔn ˈˈmlümlüsü -nu ˈwo bhë ˈwo -kë -an ˈka bhë, ꞊ya kë -yö ˈˈsuʋ̈ -da -an ˈgü ꞊shiö ꞊shiö. Marɛn ˈö kun mɛn tii ˈˈsɛ ˈˈɲaan -pö -ʒian ˈka, -yö ö ˈˈnan ˈö ꞊ya ga, -a -wo -man gbeŋ gbeŋ kö -yö -a -dhɛ -ni ˈgü. ˈˈSuʋ̈ -ya -da Marɛn ˈgü -yö -gbla ˈö pa mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -bha. ˈDhɛ ˈö ꞊ɲɔɔn mü, ˈyö pë -yö -da -a ˈˈɲan ˈgü.

ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ꞊ya kë ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo mü, -a -dhɛ -ya -bha kö -wo ˈˈsuʋ̈ -da -an -bha mɛn -nu ˈö -an -dhɔ -yö -an -kë -an ˈgü -ee? -Abin toŋtoŋdhö. -Zuu yaa -nu ˈnën ˈwo ˈˈsuʋ̈ -da mɛn -nu ˈgü nɔɔn- -nu bhë -an ˈka.

ˈˈKɛɛ -a nɔɔn- -nu ˈwo kë ꞊dhɛ mɛn -takunpë waa mɛn -zogbanpë -nu ˈdhö bhë ˈpö ꞊wɛ? -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn: Gbase ˈö go Siedha Leɔnö ˈyaa kun ö ˈflëëgü. ˈYö ö ˈˈɲɛɛn bho -a dë ˈö -ya ga -a ˈka. ˈYö- dë -yö ˈwɔn ꞊blɛɛ -a -dhɛ, ˈyö- -pö -a -dhɛ -yö ˈdho kö -yö ˈˈdhü do ˈbhaa ˈˈdhɛ bho kö -ya -kɔn ya ˈˈyi ꞊bhaa kö -ya ˈˈyi mü. ꞊Yaa- pö ˈö- kë ˈˈdhʋ̈, ya ˈdho- ˈwɔn blɛɛˈˈ mɛn ˈˈwɛɛ ˈbha ˈˈpiʋ̈. ˈDhɛ ˈö- -kë ˈˈdhʋ̈, ˈyö- -bha ˈˈyua -yö bo.

Dhebɔ do ˈˈwɛɛ ˈbha -ya -pö ö -kpan ö gɔn ˈö ꞊ya ga -a -bha gbeŋ do ˈka. -Ya -pö -yö -kun -së, ˈö sɔ -tiaandhö -yö kun -a -bha.

 Nɔɔn- waa ˈˈɲɛɛn -nu ˈwo -kë ꞊dhɛ pë ɛɛnˈˈ mɛn -takunpë -nu ˈdhö bhë, -wo -go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -ee? -Abin, wo ˈti ˈgo -Zlan ˈˈpiʋ̈. Zoova -yö “gagade -Zlan ˈka.” (Psaume 31:5) ˈYaa ꞊mɔɔn- -bha toŋtoŋdhö kö -yö ˈˈkpënŋ- kë kwa -gɔ. -Zuu yaa -nu dosɛnŋ ˈnën ˈwo ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ.

ˈˈKɛɛ -zuu yaa ˈˈgblü -së -sü -nu -wo -dhö -ee? -Abin. ˈKö -kë ꞊dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈbhaa -nu ˈgü, -wo wo -de -kë ꞊dhɛ kwa -takunmɛn -nu ˈdhö, -an ꞊gban ˈˈpɛpɛ këwɔn -yö ˈyaa-. ˈDhɛ dügɔmɛn -yö kun ˈwɔn blɛɛˈˈ -ni ˈgü Ɛvö -dhɛ, -yö ö -de -kë ꞊dhɛ -a ˈˈtɔŋdë ˈdhö. (ˈWunzüdɔdhɛ 3:1) ˈˈKɛɛ ˈdhɛ ö ˈˈtʋ to -a -wo -bha, ˈö pë ˈö- pö ˈö- -kë, -mën ˈö -kë -a ˈka? Ga ˈnën ˈö- wo.

Sɔtraan -ya -pö Ɛvö yö ˈti -dho ga. Ɛvö -yö ˈdhaŋ- bho -a -wo ˈˈdhiʋ̈, ˈˈkɛɛ -a ˈˈdhiʋ̈ -yö -to ga -ta.

ˈÜ- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ ꞊ya kë ꞊shiö ꞊shiö, ˈwɔnyaakëmɛn ˈö- ˈˈpiʋ̈ kö ˈö ˈˈkpënŋ- kë mɛn -nu -gɔ, -yö ö -de -kë ꞊dhɛ -an ˈˈtɔŋdë ˈdhö. Mɛn tii -nu -bha ˈˈgɔɔn do ˈbha -ya -pö: “Mɛn ꞊diankëmɛn ˈˈsɔn ˈˈpuu.” -Zlan -Wo -ya -pö: “Sɔtraan yöö ꞊dede -zian -yö -gla -Zlan -bha ˈˈkië -nu ˈö- -nu bhü- bhɔ ꞊dhɛ ˈˈyënng- ˈdhö bha- ˈgü.”—2 Kodhɛngtö 11:14.

-Zlan ˈyaa bɔ ˈzüdɔ ˈˈɲɛɛn -nu, ɛɛnˈˈ ˈö -bha -zuu -nu -ta kö -yö ˈwɔn blɛɛˈˈ mɛn -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an -dhɛ. ˈˈKɛɛ -yö -bɔ Biblö -ta ˈö -an ꞊klaŋ -kë, ˈö ʒiaan bho -an ˈka, “kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈmɛ ˈö yë kë sië -Zlan -dhɛ kö- -mɛ -kɔ ꞊mɔɔ ˈwɔn -së kë -sü -bha ˈkpakpadhö.”—2 Timote 3:17.

ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kö Zoova -ya pö kwa -dhɛ ˈkwa kwa -de ˈkun Dügɔmɛn -bha ˈˈkpënŋ- -nu -gɔ, kö kwa -dhɔ ˈnën- -kë. -Ya ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ -zuu yaa -nu bhë, kwa ˈyɔɔ- -nu -mü.