“Dhegluzë -nu ꞊plëëzë [...] -zo -yö -gban; ˈö ˈwo -Zlan -wo ꞊blɛɛ ꞊faanˈ ˈka mɛ -nu -dhë.” —FIDHIPÖ 1:14, NTBL

DHIAPIƲ̈

 • 9:20 ˈˈTan ˈˈwɩ -sü waa video -zɔn -sü

 • 9:30 ˈˈTan No. 76 waa bhɛɛsü

 • 9:40 ˈˈDHƐƐTADHIAŊ- -PƐ ˈGÜ -SÜ: Ka ˈgü -yö kë ˈˈgbɩɩ- ...

 • 10:50 ˈˈTan No. 119 waa nɔɔn- -nu

 • 11:00 ˈˈDHƐƐTADHIAŊ- -PƐ ˈGÜ -SÜ: ˈKwa -dho kwa -bha ˈwɔn kë -kɔ ˈsü ˈˈsuʋ̈mɛn -nu -bhaa -bha, -kwaa ˈsü ˈgügbɩɩmɛn -nu -bhaa -bha!

  • ˈKwa -dho kë ꞊dhɛ ˈˈkwɛngɔdhiʋ̈mɛn -kɔŋ do bhë -an ˈdhö, ˈˈkɛɛ -kwa kë ꞊dhɛ Ʒozue waa Kalɛbö -an ˈdhö (Nombres 14:7-9)

  • ˈKwa -dho kë ꞊dhɛ Medhozö -mɛn -nu ˈdhö, ˈˈkɛɛ -kwa kë ꞊dhɛ Yaɛdhö ˈdhö (Juges 5:23)

  • ˈKwa -dho kë ꞊dhɛ -zlanwodhiʋ̈lomɛn ꞊suasü -nu ˈdhö, ˈˈkɛɛ -kwa kë ꞊dhɛ Mikaiya ˈdhö (1 Rois 22:14)

  • ˈKwa -dho kë ꞊dhɛ Udhiya ˈdhö, ˈˈkɛɛ -kwa kë ꞊dhɛ Zedhemi ˈdhö (Jérémie 26:21-23)

  • ˈKwa -dho kë ꞊dhɛ ˈnënglɔɔnnën ˈö ꞊nɔɔn ˈdhö- -gɔ ˈö Zuifö -nu -gɔmɛn ˈka bhë -a ˈdhö, ˈˈkɛɛ -kwa kë ꞊dhɛ Pɔdhö ˈdhö (Makö 10:21, 22)

 • 11:45 -BƆYIBHAASÜ: “kwa -zë ˈkwaa ˈmɛ ˈwo dho wo ꞊taama [...] bha- -nu kpö ˈgü.” (Eblö 10:35, 36, 39; 11:30, 32-34, 36; 1 Piɛdhö 5:10)

 • 12:15 ˈˈTan No. 38 waa ˈˈtɛɛpa ˈˈtʋ̈ŋ

 ˈˈDOOKA