• ˈˈTan 123 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Gblüdë do -dho -gblüdëdhɛ kë kpɛnŋdhödhɛ ˈgü: (Min. 10)

  • Is 32:1—Mɛn ˈö -dho -gblüdëdhɛ -kë kpɛnŋdhödhɛ ˈgü ˈyö -tɔ Yesu Klito. (w14-F 15/2 6 § 13)

  • Is 32:2—Yesu -dho -gblüdë gbö -nu -ya, kö -wo wo -zokë -a -bha -tuëë -nu ˈˈpiʋ̈. (ip-1-F 332-334 § 7-8)

  • Is 32:3, 4—Zoova -yö ö -dhɔkëmɛn -nu ꞊klaŋ -kë, kö -wo kë kpɛnŋdhö. (ip-1-F 334-335 § 10-11)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 30:21—Zoova -yö -dhiaŋ -zë ö -dhɔkëmɛn -nu -dhɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w14-F 15/8 21 § 2)

  • Is 33:22—Zoova -yö -kë Izraɛdhömɛn -nu -bha -Zadɔmɛn, ˈTɔŋdɔmɛn waa -Gblüdë ka, ˈˈtʋ̈ŋ -mɛɛn ˈka? -Yö -kë -an ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w14-F 15/10 14 § 4)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Is 30:22-33

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) wp17.1-F ˈˈPian -blɛɛsü—Dhɛɛˈˈ -yɔ -bɔ ˈkɔdhigümɛn do ˈö -ya ö -naan yö, -a dhɛ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) wp17.1-F ˈˈPian -blɛɛsü—Biblö ˈˈɲan do -wo pö ü -bha telefɔnö -ta.

 • Biblö ꞊draansü: (Min. 6 lv-F 30-31 § 12-13—-Kɔ ˈü -dho -a ꞊klaŋ kë -a ˈka kö -yö ˈˈyɛ -a zuʋ̈ˈˈ -bha, -bhö -a -zɔn.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 119

 • « Une cachette contre le vent » (Is 32:2): (Min. 9) -Bhö video bhë, -a ˈˈwɩ.

 • Sois attentif pendant les réunions: (Min. 6) -Bhö video Sois attentif pendant les réunions ˈˈwɩ.꞊Ya ɲën, -bhö ˈnën -nu ˈü ü -kɔ -yɛ -an -bha -an -dhɛ ˈˈdhuŋ mü, kö dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö ,ˈü -an ˈkpɔ -an -gɔ: -Mën -nu ˈö ˈwo ꞊mɔɔn- -bha -wa kë kö ˈkwa ˈdho kwa ˈˈtʋ̈ŋ kë -bhɔkwëë -nu ˈgü? ꞊Ya kë ꞊dhɛ Noe -yö ˈti ö ˈˈtʋ ˈto -be pë ˈö Zoova -ya pö -a -dhɛ ˈö -gban ˈˈyitagɔ -pëkë -kɔ -bha bhë, -a -bha, -mën ˈö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kë? -Mën ˈö -kë ˈö -së kö ˈnën -nu -wo wo ˈˈtʋ ˈto -bhɔkwëë -nu -ta?

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) bhs ˈwg. 5 § 9-12 waa -Zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 15 Kloa

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 40 waa bhɛɛsü