'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | ISAÏE 38-42

Zoova -yö ꞊faan -nu mɛn ˈö- ˈgü -ya ga, -a -dhɛ

Zoova -yö ꞊faan -nu mɛn ˈö- ˈgü -ya ga, -a -dhɛ

40:29-31

  • ˈˈGblëë ꞊mɔɔn- -bha kö -yo ˈto dh]aŋ- ˈgü ˈˈlɛlɛ ꞊va ˈˈpiʋ̈. ˈˈTɛɛ ˈˈwowosü ˈö go ˈˈsɛ -ta bhë, ˈnën ˈö- -takun. ꞊Ya kpan ˈˈtɛɛ ˈˈwowosü ˈö go ˈˈsɛ -ta bhë, -a -bha, -yö bɔ -a ˈgü, -yö dho ˈˈdhuŋ ˈbhaawo ˈzü. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ꞊ya wo -naan ˈbha -ta, -yö dho ˈˈtɛɛ ˈˈwɛɛ ˈbha ˈˈpian ˈˈpiʋ̈. -Yö -to pë do bhë- kë -sü -bha -kplawo ˈyö to dhaŋ- ˈgü.

  • -Kɔ ˈö ˈˈgblëë ˈö- -kë -a ˈka ˈö -to dhaŋ- ˈgü ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gblɛɛn ˈˈpiʋ̈ bhë, -ya -zɔn ꞊dhɛ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa dho kwa -bha -Zlan -dhɔkësü ˈka ˈˈdhiʋ̈ ꞊faan ˈö- nu kwa -dhɛ bhë, -a ˈsaa- ˈgü.