• ˈˈTan 12 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zoova -yö ö ˈˈtʋ̈ŋ -kë ö -dhɔkëmɛn -nu ˈgü”: (Min. 10)

  • Is 25:4, 5—Zoova -yö ö -kɔ -kpa ö -dhɔkëmɛn -nu -ta. (ip-1-F 272 § 5)

  • Is 25:6—-A pö ˈö Zoova -ya wo ꞊dhɛ -yö -dho -zuugü -bhöpë nu kwa -dhɛ bhë, -ya -kë. (w16.05-F 24 § 4; ip-1-F 273 § 6-7)

  • Is 25:7, 8—ˈWɔn yaa waa ga -wo -dho ˈgo ˈˈshia- ˈˈpapadhö. (w14-F 15/9 26 § 15; ip-1-F 273-274 § 8-9)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ (Min. 8)

  • Is 26:15—Kwa -dho -a -kë -kɔ -kë ꞊dhɛ kö Zoova -bha “ˈˈsɛ -naan -yö -dadhiʋ̈”? (w15-F 15/7 11 § 18)

  • Is 26:20—-Mën ˈö -tɔ “ˈkɔdhigüdhɛ -nu” ˈö Biblö -yö -we -an ˈka? (w13-F 15/3 23 § 15-16)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü : (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Is 28:1-13

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsu yö- ˈgü, -an draanˈˈ (Min. 15) ˈˈDoo ˈö -gban “ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu” -ta. ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö video -nu ˈˈwɩ kö -a ˈˈpian -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ. Zanvie ˈgü -zlanwopömɛn -nu ꞊mɔɔn- -bha -kö wo ˈsëëdhɛ -be ˈnën Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie nu mɛn -nu ˈwo- ˈˈpiʋ̈ kö ˈwɔn ˈö -gban ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -Damɛn -bha -a dɔ, -an dhɛ. -An ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de baa video ˈˈ La vie a-t-elle été créée ? ˈˈwɩ -sü -bha.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 138

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü -wɔn -nu: (Min. 15) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈü- ˈˈpiʋ̈, -bhö -gleŋ -nu ˈwo go Annuaire ˈgü -an ˈˈdoo dɔ. (yb16-F 140-142)

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) bhs ˈwg. 5 § 1-8

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 148 waa bhɛɛsü