'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Masö 2017

Masö 27–Avlidhö 2

JÉRÉMIE 12-16

Masö 27–Avlidhö 2
 • ˈˈTan 135 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Izraɛdhömɛn -nu -zo -yö -tröö Zoova ˈka”: (Min. 10)

  • Jr 13:1-5—Zedhemi -yö ˈwɔn -man Zoova -ta, ˈö ˈfeŋga bhë, -a -bin. (jr-F 51 § 17)

  • Jr 13:6, 7—Zedhemi -yö ˈˈta ꞊gblɛɛn -sü kö -yö ˈdho ˈfeŋga bhë, -a ˈsü. ˈˈKɛɛ -dhɛ ˈö- wo mü, kö -ya ˈˈbu. (jr-F 52 § 18)

  • Jr 13:8-11—Zoova -yö -bɔ ˈwɔnzuan bhë -a -ta kö -ya -zɔn ꞊dhɛ -mlɛɛn ˈö waa Izraɛdhömɛn -nu -an ꞊zinŋ ˈgü -dho shiʋ̈ˈˈ -an -bha -gɔgbɩɩdhɛ -wɔn ˈgü. (jr-F 52 § 19-20; it-1-F 1070 § 5)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Jr 12:1, 2, 14—Dhɛɛˈˈ -mɛɛn ˈö Zedhemi -ya kpɔ? Zoova -ya -yɔ -bɔ -a -gɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (jr-F 118 § 11)

  • Jr 15:17—Zedhemi -kun -klu mɛn -bha -sü yö -ni ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ? ˈYö kwa -dho ˈto -a -bha ˈwɔnzuan ˈˈpiʋ̈ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w04-F 1/5 12 § 16)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Jr 13:15-27

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) Mɛn -dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta ˈsëëdhɛ waa video—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ kö ˈü -wo mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4 ) Mɛn -dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta ˈsëëdhɛ waa video—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ kö ˈü -wo mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • ˈˈDhɛɛtaadhiaŋ-: (Min. 6) w16.03-F 29-31—ˈWɔn -gɔ: ˈˈTʋ̈ŋ -dhɛ ˈö Zoova -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -wa -kë ˈˈgan ˈgü Babidhɔnö -pö ˈkpii- bhë, -a ˈgü?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ