'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Masö 6-12

JÉRÉMIE 1-4

Masö 6-12
 • ˈˈTan 23 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -A ü ˈˈpiʋ̈, kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈa ü dha”: (Min. 10)

  • [-Bhö video Introduction à Jérémie ˈˈwɩ.]

  • Jr 1:6—Zedhemi ˈyii ˈˈwɩ- -bha -be kö yö -dɛɛ ˈwo- dɔ- -kɔ ˈka bhë, -ya kë. (w11-F 15/3 29 § 4)

  • Jr 1:7-10, 17-19—Zoova -ya -pö ꞊dhɛ ˈö -dho Zedhemi ꞊faan ˈmën ˈö- -takun. (w05-F 15/12 23 § 18; jr-F 88 § 14-15)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Jr 2:13, 18—ˈWɔn yaa ꞊plɛ -mɛɛn ˈö Izraɛdhömɛn -nu -wa -kë? (w07-F 15/3 9 § 8)

  • Jr 4:10—Zoova -yö “ˈˈkpënŋ- -kë” ö -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -gɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w07-F 15/3 9 § 4)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Jr 4:1-10

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsu yö- ˈgü, -an draanˈˈ: (Min. 15) ˈˈDoo ˈö- -gɛn -gban “ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu” -ta. ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö video -nu ˈˈwɩ kö -a ˈˈpian -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 149

 • L’organisation de Dieu à l’œuvre: (Min. 7) -Bhö Masö -bha video L’organisation de Dieu à l’œuvre ˈˈwɩ.

 • Mɛn -dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta ˈˈtʋ̈ŋ ˈkpii- ˈö -dho züdɔ Masö 18 ˈka: (Min. 8) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ˈö -zlanwopö -yö ˈwɔnyëë- -dho -a zë, ˈö- -gɛn -gban -kwɛ 2016 Fevlie -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë ˈsëëdhɛ -ta. -Bhö mɛn -dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta ˈsëëdhɛ -bhë, -a -gblü mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -ta, kö ˈka- ˈgüwɔn -nu ˈˈdoo dɔ. Pë ˈö ˈka -dho -a kë kö ˈka -zlanwopö -dhɛ ꞊gban ˈgü, -bhö -a -wɔn ꞊blɛɛ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) bhs ˈwg. 7 § 16-20 waa -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn “19 Ʒeɛnö”

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 74 waa bhɛɛsü