• ˈˈTan 131 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Ɛstɛɛ -yö ˈwɔn -nu -kë Zoova waa ö -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -dhɔ ꞊dede -bha”: (Min. 10)

  • Est 8:3, 4—Ɛstɛɛ -dho ga -be mɛn ˈˈwɛɛ -nu -wɔn ˈgü, ˈˈkɛɛ ˈkö -yö gun ö ˈflëë- ˈgü. (ia-F 143 § 24-25)

  • Est 8:5—Ɛstɛɛ -yö ˈwɔn -nu -kë -kpɔɔ ˈka Asiedhisö ˈˈpiʋ̈. (w06-F 1/3 11 § 8)

  • Est 8:17—Mɛn ꞊vadhɛ -wo -da Zuifö -nu -bha -zlanwo ˈgü. (w06-F 1/3 11 § 3)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Est 8:1, 2—-Dhɛ ˈö Zakɔbö yöö ga, -wo ˈö- to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- -blɛɛ ˈö -gban Bɛnzamɛn -bha “pë ˈö- kun -a -gblü -sü -bha kö ˈˈbin -ya ˈmën” bhë, -yö -yö ˈko ˈˈdhiʋ̈ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (ia-F 142, ˈkɔnën)

  • Est 9:10, 15, 16—ˈKö -kë ꞊dhɛ ˈtɔŋ- -ya -pö Zuifö -nu -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo -gblü ˈˈpiʋ̈ ꞊kwɛɛ- -nu ˈsü, -mën ˈö -kë ˈö ˈwii- ˈsü. (w06-F 1/3 11 § 4)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Est 8:1-9 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 118

 • -Kwa kwa -kɔ -ya ꞊dhɛŋ -nu -gɔ”: (Min. 15) ˈˈDoo. -A pö ˈˈtʋtomɛn -nu -dhɛ kö wo -kɔ ˈwo- -ya ꞊dhɛŋ -nu -gɔ -zo -bo ˈwlaan- do -ta, -a ꞊trɔɔn ˈö go -a ˈgü -wa blɛɛˈˈ. -Wa ˈˈslö -tiaandhö do kë.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 10 § 12-21, -zobodhe ˈö p. 91 -ta. (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 69 waa bhɛɛsü