'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Masö 2016

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | JOB 11-15

Zɔbö -yö ˈdhaŋ bho -go ga ˈgü -sü ˈˈdhiʋ̈

Zɔbö -yö ˈdhaŋ bho -go ga ˈgü -sü ˈˈdhiʋ̈

Zɔbö -ya -zɔn ꞊dhɛ -Zlan ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ö bho ga ˈgü

14:7-9, 13-15

  • Zɔbö -yö odhivie ˈˈdhü -sü ˈwɔnzuan ˈka kö -ya -zɔn ꞊dhɛ -Zlan -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ö bho ga ˈgü.

  • Kö Odhivie ˈˈdhü ꞊kpë -yö ˈˈkpɛɛ ˈkun, -a ɲun -bha -kë ˈˈgblɛnŋsü -ya -kë ˈö bhɔ -dɛɛwo. -A ɲun zë ˈyii ˈˈkpɛɛ ˈkun, -a -drunŋ -yö -bhɔ -dɛɛwo.

  • -Buu -ya ˈgo ˈˈshia-, kö dha -blɛɛsü -nu -wo ban, odhivie ɲun ˈö -ya ˈˈkpɛɛ ꞊dede ˈkun ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -bhoŋ -ya, kö “-a kwɛɛˈˈ -nu bhɔ ꞊dhɛ ˈˈdhü -dɛɛ ˈö bhɔ -a ˈdhö.”