ˈMen -kë ˈö bɔmɛn -nu -pö -suö mɛnbhɩɩ -gɔ -sü -bha döŋ ˈgü?

14:29, 31

  • -Wo kun ˈdhaŋ- bho -ni ˈgü ꞊dedewo wo -de ˈˈdhiʋ̈. Piɛdhö -ya -pö -ʒiaanwo ꞊dhɛ -yö -dho ˈto -klu -sü ˈka kpɛnŋdhö Yesu -bha ˈö -ʒiö -a ˈka bɔmɛn ˈˈwɛɛ -nu ˈwo to -an -ta.

14:32, 37-41

  • ˈWii -ya wo ˈˈɲaan. ˈWii bhɛɛˈˈ.

-Dhɛ ˈö Yesu -yö go ga ˈgü, -mën ˈö bɔmɛn -nu -takun kö ˈwa ˈdho -pö -suö mɛnbhɩɩ -gɔ -sü -bha döŋ ˈgü, kö -wo -zlanwopö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü?

13:9-13

  • -Dhioo ˈö Yesu -ya -dɔ -an -ta bhë, -wa -man. -A -wɔn ˈgü ˈdhɛ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -yö nu -an -ta, -a -wɔn ˈyii -an ˈkun.

  • -Wo wo -zoyö Zoova -dhɛ ˈö ˈwo ꞊bhɛɛ.​—Kë 4:24, 29

-Mën ˈö ꞊mɔɔn- -bha ˈö kwa -bha ˈgügbɩɩdhɛ -da ˈgüdandhe ˈgü?