Yesu -yö ˈwɔnzuan -bhaasü -nu -sü kö -yö -gleŋ -sɛŋbɔ -nu -da kwa -bha. ˈˈKɛɛ mɛn -nu ˈwo wo -de ˈsü ˈˈtɩtɩ ˈnën ˈwo- ˈgüman -sü waa- -ya ꞊bhlëë ˈgü -sü -ʒian -mɛɛn. (Mt 13:10-15) Dhɛɛˈˈ -nu ˈwo ˈˈdhiʋ̈ yö, -bhö -an -yɔ bɔ. -Wo -gban ˈwɔnzuan -dhɛ ˈö ˈdhö -a -bha. -A -dho -a kë ꞊dhɛ kö ˈa ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ ˈwɔnzuan bhë- ˈgü? A -dho -a -ya ꞊bhlëë ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ n man -tosɛta ˈgü?

-ZLAN -BHA -GBLÜDËDHƐ ˈÖ DHAŊ- ˈGÜ -YÖ ꞊DHƐ...

  • “mutaadö ga” ˈdhö.—Mt 13:31, 32; w14-F 15/12 8 § 9.

  • “ˈˈsɛkɛ” ˈdhö.—Mt 13:33; w14-F 15/12 9-10 § 14-15.

  • “꞊naɔ” waa “ˈˈdhɔɔdɔmɛ” do ˈdhö.—Mt 13:44-46; w14-F 15/12 10 § 18.