'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Fevlie 5-11

MATIÖ 12-13

Fevlie 5-11
 • ˈˈTan 27 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • ˈWɔnzuan ˈö -gban -mlü ga waa blëë yaa -nu -bha”: (Min. 10)

  • Mt 13:24-26—Mɛn ˈbha ˈnën ˈö ö -bha -mlü -ta, ˈö- ˈyɔɔ- -yö nu blëë yaa -ta -a -gɔ ˈbhlaadhɛ ˈgü. (w13-F 15/7 9-10 § 2-3)

  • Mt 13:27-29—-Mlü -gɔ waa blëë -gɔ -nu -dho ˈˈgla wo ˈˈkwëë ˈö dho ˈö yö- ˈka -mlü ˈˈkan ˈˈtʋ̈ŋ -bha. (w13-F 15/7 10 § 4)

  • Mt 13:30—-Mlü ˈˈkan ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -a ˈˈkanmɛn -nu -dho blëë yaa -nu wo -be, ˈyö ˈwo -mlü -ga -nu -zë ˈdhu ꞊gbaandhö. (w13-F 15/7 12 § 10-12)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Mt 12:20—Kwa -dho ˈto Yesu -bha mɛn -wëë zë -sü ˈˈpiʋ̈ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (« la mèche qui fume » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 12:20 -bha, nwtsty *)

  • Mt 13:25—꞊Kwɛŋzü mɛn -nu -kun ꞊mɔɔn -ni ˈgü- -bha kö -wo blëë yaa -ta -an ˈˈtɛɛbɔ -nu -gɔ ˈbhlaa- -ee? (w16.10-F 32)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn ü -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • Pë -sɛŋbɔ -nu ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈü -an ꞊slɔɔ Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü, -a ˈgü?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4) Mt 12:1-21

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü -bha video: (Min. 4) Video bhë- ˈˈwɩ kö ˈka- ˈˈdoo dɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 3) -Bhö -zlanwopö -kɔ ˈˈslö bhë- kë.

 • Biblö draansü: (Min. 6) bhs 22-23 § 10-12

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 68

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü -wɔn -nu: (Min. 5)

 • ˈWɔnzuan -nu ˈwo -gban -Gblüdëdhɛ -bha waa -gleŋ -nu ˈwo go -an ˈgü”: (Min. 10) ˈˈDoo. -Kɔ ˈö ˈwɔnzuan -nu bhë ˈwo kwa -blü -zlanwopösü -bha -a ˈka, -bhö -a -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) lv-F ˈwg. 3 § 8-15 p. 30

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 10 waa bhɛɛsü

^ -Wo -bhüöö kpö 11 ˈSëëdhɛ ˈö bhë, ˈyaa Yaoba -wo ˈgü. -Zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu bhë, ü -dho -an ꞊slɔɔ ˈˈkwi -wo pömɛn -nu -bha Références pour le Cahier Vie et ministère (mwbr) ˈgü. (-Bhö ˈdho jw.org -ta, kö ˈü -dhɛga PUBLICATIONS > CAHIERS VIE ET MINISTÈRE ˈˈpian -ta.)