'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | MATIÖ 16-17

Kwa -bha -zotadhe -yö ꞊dhɛ ˈde -bhaa ˈdhö?

Kwa -bha -zotadhe -yö ꞊dhɛ ˈde -bhaa ˈdhö?

16:21-23

  • ˈKö kë ꞊dhɛ ˈwɔn ˈö Piɛdhö -ya ꞊blɛɛ bhë, -ya ꞊blɛɛ Yesu -bha ˈwɔn -së ˈnën ˈgü, Yesu -ya -pö -a -dhɛ ꞊dhɛ -a -bha -zotadhe -yö ˈya-.

  • -Yö -kun Yesu ˈˈɲaan ꞊dhɛ -Zlan -dhɔɔbhaawɔn ‘-dɔ [-a] ˈka ꞊gblɛɛn’ ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa kun ˈˈdhʋ̈. -Ya ö -kɔ -zɔɔ -yö -dho dhi Sɔtraan -dhɛ.

16:24

Pë -yaaga ˈkwa -dho -a -kë kö ˈkwa ˈto -Zlan dhɔɔbhaawɔn ꞊keŋ- Yesu -ya -zɔn. -A -dhɛ ˈö ˈdhö- -gɛn ˈnën -tɔ -mën?

  • -Bo -ya ö -de -wɔn zuën -ta -sü

  • Ö -dɔ -bha -dhü ɛɛnˈˈ -gaatalü -sü -sü

  • -Ʒiö Yesu ꞊keŋ- -sü