-Dhɛ ˈö Yesu -yö nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈtɔŋ- ˈö -kë: “-Bhö i dë waa- i dhe -a -nu ꞊bhlëë -ya” ˈka bhë, -yö -gbɔɔn -a -ta. (Ex 20:12; Mt 15:4) -Yö -gbɔɔn -a -ta, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -dhɛ ˈö yö ꞊dede ˈö kun wlüünën ˈka, ‘-yö -gun [ö mɛn] -nu ꞊bhlëë -ya sië ꞊dedewo.’ (Dk 2:51) -Dhɛ ˈö -kë ˈkpii- -yö ˈwɔn ꞊gban -kë kö mɛn -nu -wo wo -zokë -a dhe ˈˈpiʋ̈ ö ꞊taabha.—Zn 19:26, 27.

꞊Dɛɛ ˈpö wlüünën -nu ˈwo Kletiɛn ˈka, -wa ˈwɔn man -an -mɛn -nu -ta, -wa ˈwɔn blɛɛˈˈ -an -dhɛ -së ˈka, kö -wo -an ꞊bhlëë -ya. Kwa dë waa kwa dhe ꞊bhlëë -ya -sü ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ʒiö. ˈKö kë ꞊dhɛ ꞊wa kë zii, kwa dua -mü kö ˈkwa -an ꞊bhlëë -ya -kpɛɛwo -dhioo -man -an -ta -sü ˈka. (Pr 23:22) Kwa -an ꞊bhlëë -ya ˈzü, -zoto -an ˈˈpiʋ̈ -sü ˈka. (1Ti 5:8) Kwa kë wlüünën ɛɛnˈˈ mɛn ˈkpii- -nu ˈka oo, ˈkwa -wɔn blɛɛˈˈ -së ˈka kwa kpɔmɛn -nu -dhɛ, ˈkwa- -zɔn ꞊dhɛ ˈkwa -an ꞊bhlëë -ya.

-BHÖ LE TABLEAU S’ANIME COMMENT COMMUNIQUER AVEC MES PARENTS ? -GA KÖ ˈÜ DHƐƐˈˈ -NU ˈWO YÖ -AN -YƆ BƆ:

  • ˈMën -kë ˈö -wɔn ꞊blɛɛ ü mɛn -nu -dhɛ -sü ˈyö ü -gɔ ˈˈgbɩɩ-?

  • ˈÜ -wɔn blɛɛˈˈ -ni ˈgü ü mɛn -nu -dhɛ, ü -dho -an ꞊bhlëë -ya -kɔ -kë ꞊dhɛ?

  • ˈMën -kë ü -bha ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- -sü kö ˈü -wɔn blɛɛˈˈ -an -dhɛ ˈdhö -së? (Pr 15:22)

    -Wɔn -blɛɛ ü mɛn -nu -dhɛ -sü ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -bha -tosɛta kë -së.