'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Fevlie 2017

Fevlie 27-Masö 5

ISAÏE 63-66

Fevlie 27-Masö 5
 • ˈˈTan 19 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Dhaŋ- -dɛɛ waa ˈˈsɛ -dɛɛ -nu zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -dho dhi”: (Min. 10)

  • Is 65:17—“ˈWɔn zii -nu ˈwi ˈdho nu kwa -zo ˈˈpiʋ̈”. (ip-2-F 383 § 23)

  • Is 65:18, 19—Zuʋ̈gblüdhidhe ꞊dede -dhö kë mü. (ip-2-F 384 § 25)

  • Is 65:21-23—-Tosɛta kë -sü -dho kë -së. Mɛn ꞊gban -dho kë ˈwo ˈflëë- ˈgü. (w12-F 15/9 9 § 4-5)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 63:5—-Zlan -bha -naandhe -ya -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w07-F 15/1 11 § 6)

  • Is 64:8—Zoova ˈö -kë kwa Dɔɔmɛn ˈka -bhë, -yö kwa ꞊kɔɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w13-F 15/6 25 § 3-5)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Is 63:1-10

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) Ef 5:33—-Kwa gagade -zɔn mɛn -nu -dhɛ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) 1Ti 5:8; Tit 2:4, 5—-Kwa gagade -zɔn mɛn -nu -dhɛ.

 • ˈˈDhɛɛtaadhiaŋ-: (Min. 6) Is 66:23; w06-F 1/11 30-31 § 14-17—ˈWɔn -gɔ: Kwa -bha -Zlan -dhɔkë -kɔ do ˈbha ˈö ˈdhö ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka ˈyö -tɔ kwa -bha -dho kwa ˈkwëëdhö -sü.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ