'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Fevlie 20-26

ISAÏE 58-62

Fevlie 20-26
 • ˈˈTan 142 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zoova -bha ˈwɔn -së kë -kwɛ -wɔn blɛɛˈˈ”: (Min. 10)

  • Is 61:1, 2—Zoova -yö ˈˈɲɔn -lo Yesu ꞊troo kö -ya -bha ˈwɔn -së -kë -kwɛ -wɔn blɛɛˈˈ. (ip-2-F 322 § 4)

  • Is 61:3, 4—Zoova -yö “kpɛnŋdhödhɛ ˈˈdhü ˈkpii- -nu” nu kö -wo wo -kɔ -ya -a -bha yö -gɔ. (ip-2-F 326-327 § 13-15)

  • Is 61:5, 6—“-Dhɛŋ -nu” waa “Zoova -bha ˈˈsaabhomɛn -nu” -dho -zlanwopösü ˈö suu ˈyii kë do bhë, -a pö wo ˈˈkwëë. (w12-F 15/12 25 § 5-6)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 60:17—Pë -nu ˈö Zoova -ya ˈˈplüün bho bhë, -yö -an yokodhiʋ̈ ˈˈtʋ̈ŋ -totaabhasü yö, -a ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w15-F 15/7 9-10 § 14-17)

  • Is 61:8, 9—-Mën ˈö -tɔ “-mlɛɛn ˈö ˈˈdhiʋ̈todhɛ” ˈyaa ˈdhö? ˈYö de -nu ˈwo -tɔ -an “suu ˈgü ˈnën -nu”? (w07-F 15/1 11 § 5)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Is 62:1-12

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) g17.1-F ˈˈpian -blɛɛsü

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) g17.1-F ˈˈpian -blɛɛsü

 • Biblö draansü: (Min. 6) bh 16 § 19— ˈNëndhe do -yö Biblö ꞊draan ö dhu ˈˈtɩtɩ ˈˈpiʋ̈.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 47

 • -Kwa yö kë video -nu ˈka -zlanwopödhɛ ˈgü: (Min. 6) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ-. -Bhö video Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? ˈˈwɩ. -Bhö mɛn ꞊gban ꞊faan ˈmën kö ꞊ya kë ꞊dhɛ ˈwo Masö waa Avlidhö -bha ˈsëëdhɛ -nu nu -ni ˈgü -womɛndhɛsü -blɛɛsü waa -womɛndhɛsü -dɛɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -wo video bhë, -a ˈˈwɩ.

 • -Kwa kwa -bha ˈsëëdhɛ -nu ˈkun -së”: (Min. 9) ˈˈDoo. -Bhö video Ils transportent des publications bibliques au Congo ˈˈwɩ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) bhs ˈwg. 7 § 1-8

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 130 waa bhɛɛsü