'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Fevlie 2017

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Ü -bha ˈnën -nu -takun kö -wo wo -zoyö ꞊dedewo pë ꞊gban -Damɛn -dhɛ

Ü -bha ˈnën -nu -takun kö -wo wo -zoyö ꞊dedewo pë ꞊gban -Damɛn -dhɛ

Pë -nu ˈö Zoova -yö -an -da, -wa ˈtɔ -bhɔ. (Ps 19:1-4; 139:14) ˈˈKɛɛ Sɔtraan -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ yaa ˈö yö, -yö ꞊klaŋwo -nu ˈwo -gban -tosɛta ˈgo -dhɛ -bha, ˈö ˈwo -Zlan ˈtɔ ˈˈshiö, -a -zɔn mɛn -nu -dhɛ. (Wlɔ 1:18-25) Ü -dho -a kë -kɔ -kë ꞊dhɛ kö ꞊klaŋwo -nu ˈwo bhë, ˈwa ˈdho ü -bha ˈnën -nu zuʋ̈ˈˈ ˈsü? -Bhö -an ˈto ˈˈtɩtɩ kö ˈü -an -takun kö -wa ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ Zoova -yö -dhö, ˈö ö ˈˈtʋ̈ŋ -kë -an ˈgü. (2Ko 10:4, 5; Ef 6:16) Pë-nu ˈwo -an -zɔn -an -dhɛ ꞊klaŋdhiʋ̈, -bhö -a kë kö -kɔ ꞊dede ˈwo -a yö -a -bha, ˈü- dɔ. ꞊Ya go mü, -bhö mɛn ꞊klaŋ -kë -a ˈka ꞊kwɛɛ- -nu ˈwo kwa gɔ, -an ˈsü kö ˈü -an ꞊klaŋ -kë -an ˈka kö -yö ˈˈyɛ -an zuʋ̈ˈˈ -bha.—Pr 20:5; Zk 1:19.

KA VIDEO CE QU’ILS EN PENSENT : CROIRE EN DIEU -GA, KÖ ˈKA DHƐƐˈˈ -NU ˈWO YÖ, -AN -YƆ BƆ:

  • -Kwɛzlan do ˈö -gban -zoyö -Zlan -dhɛ -sü -bha ˈnën -tɔ -mën?

  • -Mën ˈwo- -zɔn ü -dhɛ ꞊klaŋdhiʋ̈?

  • -Mën ˈö -kë ˈö ga ü ˈgü ꞊dhɛ -Zlan -yö -dhö?

  • Ü -dho -a kë -kɔ -kë ꞊dhɛ kö mɛn -nu -wa ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ -Zlan ˈnën pë ˈˈplɛ -da?