'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Fevlie 2017

Fevlie 13-19

ISAÏE 52-57

Fevlie 13-19
 • ˈˈTan 148 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Klito -yö -saan kwa -wɔn ˈgü”: (Min. 10)

  • Is 53:3-5—Mɛn -nu -wa -san -zë, ˈyö saanˈˈ -sü kwa -bha ˈwɔn yaa -nu -wɔn ˈgü. (w09-F 15/1 25-26 § 3-5)

  • Is 53:7, 8—-Yö -we -a -bha kö -yö ga kwa -bhaa ˈka. (w09-F 15/1 27 § 10)

  • Is 53:11, 12—Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa -kë kpɛnŋdhö ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -to kpɛnŋdhö ˈö -to ˈka ˈˈdhʋ̈ ˈyö ga. (w09-F 15/1 28 § 13)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 54:1—Biblö ˈˈɲan ˈö yö- ˈgü, de ˈö -tɔ ‘dhebɔ ˈö ˈnë ˈyaa gun -a -gɔ.’ ˈGo mü ˈzü, de -nu ˈwo -tɔ -a -bha “ˈnë -nu”? (w06-F 15/3 11 § 2)

  • Is 57:15—Zoova -yö “mɛn -nu ˈwo ˈˈklʋʋbhɔdhe ˈgü” waa “mɛn -nu ˈwo wo -de ˈsü ˈˈtɩtɩ” -an ‘ˈˈpiʋ̈’ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w05-F 15/10 26 § 3)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö) Is 57:1-11

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) T-31—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo -a -mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) T-31—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo -a -mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) bh 14-15 § 16-17—ˈNëndë do -yö Biblö ꞊draan ö gbö ɛɛnˈˈ ö dhu ˈˈpiʋ̈.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ