'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Fevlie 8-14

Nehémia 5-8

Fevlie 8-14
 • ˈˈTan 123 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Neemia -gun mɛn -maankëmɛn -tiaandhö ˈka”: (Min. 10)

  • Ne 5:1-7—Neemia -yö ö ˈˈtʋ -to ö -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -bha, ˈyö -we -an -gɔdhiʋ̈mɛn -nu -dhɛ. (w06-F 1/2 9 § 2)

  • Ne 5:14-19—Neemia ˈyii ö -de ˈsü ꞊va. -A ˈˈgblü -yö -kë -së, ˈyö ˈwɔn -nu -kë ö ꞊suan ˈka. (w06-F 1/2 10 § 4)

  • Ne 8:8-12—Neemia -yö ö -bha ˈˈsɛgümɛn -nu ꞊klaŋ -kë ˈpö -Zlan ˈˈDhiwo ˈka. (w06-F 1/2 11 § 4)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ (Min. 8)

  • Ne 6:5—-Mën ˈö -kë ˈö Sanbadha -yö “ˈsëëdhɛ ˈˈdhiʋ̈pʋsü” bɔ Neemia -dhɛ? (w06-F 1/2 9 § 3)

  • Ne 6:10-13—-Mën ˈö -kë ˈö Neemia ˈˈyii ˈˈwɩ pë ˈö Shemaia -ya pö- -dhɛ bhë- -bha? (w07-F 1/7 30 § 15)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Ne 6:14-7:7a (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) ˈSëëdhɛ ˈˈpɛn -Më ˈö ꞊mɔɔ -a -bha ˈö ˈkɔdhi ˈwaannu? nu mɛn -nu -dhɛ. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -yɔ bɔ ꞊taabha -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) -Kɔ ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë -a ˈka, -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ -Më ˈö ꞊mɔɔ -a -bha ˈö ˈkɔdhi ˈwaannu? ˈsü -sü -bha, -wa nu -a ˈˈpiʋ̈. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) Biblö draansü ˈˈslö do kë. (bh-F 28-29 § 4-5)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 62

 • -Yö ü ˈˈpiʋ̈ kö “ˈü ˈˈɲan ˈto -Zlan -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -bha -ee”? (Min. 15) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ˈö -gban 2014, Sɛtanblö 15, La Tour de Garde ˈˈpian 3-6 -ta. Video ˈö yö ˈˈkpɛnŋ 2015, Desanblö ˈgü JW Télédiffusion -ta, ˈö- -gɔ -kë « Frères — aspirez à une belle oeurvre ! » ˈka bhë, -a ˈˈwɩ. ˈPë -kë ˈyö -dho kë kwa ꞊dhegblü gɔɔn- -nu ˈˈpiʋ̈ kö -wo ˈˈɲan ˈto -Zlan -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -bha bhë, ꞊gbɔɔn -a -ta. -Kɔ ˈwo -dho -a kë- -bha, -a -zɔn. Kwa ꞊dhegblü -nu ꞊faan ˈmën kö -wo -kë mɛn zii waa mɛn zii -kɔ ꞊löö ˈka -sü -ʒian mɛɛnˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 8 § 17-27, -zobodhe ˈö- p. 75 (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 125 waa bhɛɛsü