'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Fevlie 2016

Fevlie 29–Masö 6

Esther 1-5

Fevlie 29–Masö 6
 • ˈˈTan 86 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Ɛstɛɛ -yö -dho ga -be -Zlan -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -wɔn ˈgü”: (Min. 10)

  • [-Bhö video Introduction à Esther ˈˈwɩ.]

  • Est 3:5-9—-Yö gun Amanö ˈˈpiʋ̈ kö -yö -Zlan -bha ˈˈsɛgümɛn -nu zë (ia-F 131 § 18-19)

  • Est 4:11-5:2—Ɛstɛɛ -bha -zoyödhe gun ˈˈkpii- ˈö -ʒiö ˈka- -bha ˈˈsuʋ̈ ga -gɔ -sü -ta (ia-F 125 § 2; 134 § 24-26)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Est 2:15—Ɛstɛɛ -yö to ö ꞊duɛɛ ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ? -A -kɔ -yö ꞊mɔɔn ö -dɩ ꞊sɔŋ -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w06-F 1/3 9 § 7)

  • Est 3:2-4—-Mën ˈö -kë ˈö Mɔɔdekai ˈyii ˈgblënnu Amanö wëëdhö? (ia-F 131 § 18)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Est 1:1-15 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) -Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlaan -wʋ -bha nu mɛn -nu -dhɛ. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ -a -mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ -Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlaan -wʋ -bha -bha, -wa nu -a ˈˈpiʋ̈. -Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë -a ˈka, -wa ˈˈslö do kë. -Wa ˈˈpian 2-3 -bha -an draanˈˈ. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ -a -mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) -Wo Biblö draansü ˈˈslö do kë -Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlaan -wʋ -bha kö ˈka -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka, -a ˈˈpian 4-5 draanˈˈ sü ˈka. -Ka ka ˈˈtʋ ˈto ˈnën mɛn -ya sü -blɛɛsü. (km-F 7/12 2-3 § 4)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 71

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü ˈwɔn: (Min. 10)

 • Ü ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ -ni ˈgü -bhɔkwëë kë -kɔ -dɛɛ waa kwa -bha yö -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ -nu ˈgü -ee?: (Min. 5) ˈˈDoo. ˈˈTʋtomɛn -nu dhɛɛˈˈ ˈkpɔ kö ꞊trɔɔn ˈwo- ꞊slɔɔ -bhɔkwëë kë -kɔ -dɛɛ bhë- ˈgü -wa -wɔn blɛɛˈˈ. Mɛn ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de baaˈˈ -a -bha -së ˈkë, kö -wa ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 10 § 1-11, ˈkɔnën ˈö p. 86 -ta (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 113 waa bhɛɛsü