'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Desanblö 5-11

ISAÏE 1-5

Desanblö 5-11
 • ˈˈTan 107 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa -da Zoova -bha -tɔn -ta”: (Min. 10)

  • [-Bhö video Introduction à Isaïe ˈˈwɩ.]

  • Is 2:2, 3—“Zoova -bha ˈkɔ ˈö -tɔn -ta” ˈnën ˈtɔ- -Zlan -dhɔkë -kɔ ꞊dede ˈˈblɛɛn. (ip-1-F 38-42 § 6-11; 45 § 20-21)

  • Is 2:4—Zoova -dhɔkëmɛn -nu ˈwi ˈdho -gblü -gɔn -sü draanˈˈ züdhö. (ip-1-F 46-47 § 24-25)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 1:8, 9—Siɔn -dhu “-yö -to ꞊dhɛ ˈgbakɔ ˈö -drɔɔn -dhü ˈbhlaa꞊ ˈgü, -a ˈdhö” -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w06-F 1/12 8 § 5)

  • Is 1:18—-A pö ˈö Zoova -ya wo: “-Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -ka nu kö ˈkwa ˈwɔn -nu baaˈˈ kwa ꞊zinŋ ˈgü” bhë, -a -gɛn ˈnën -tɔ -mën? (w06-F 1/12 8 § 6; it-2-F 735 § 1)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Is 5:1-13

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsu yö- ˈgü, -an draanˈˈ: (Min. 15) ˈˈDoo ˈö- -gɛn -gban “ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu” -ta. Video -nu ˈwo -gban ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -nu -bha bhë, -an ˈˈwɩ kö -a ˈˈpian -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ. -Zlanwopömɛn -nu ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö kë.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ