'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Desanblö 26–Zanvie 1

ISAÏE 17-23

Desanblö 26–Zanvie 1
 • ˈˈTan 123 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • ˈWɔn yaa -kë -kɔmɔɔnwɔnbhasü ˈka, -yö mɛn -pö”: (Min. 10)

  • Is 22:15, 16—Shebina -yö ö -bha -kɔmɔɔnwɔnbhasü -sü kö -yö ö -de -dhidhɛwɔn -nu kë -a ˈka. (ip-1-F 238 § 16-17)

  • Is 22:17-22—Zoova -yö Edhiakimö -ya Shebina ꞊duɛ ˈgü. (ip-1-F 239-240 § 17-18)

  • Is 22:23-25—ˈWɔn ˈö -kë Shebina ˈka bhë, -yö -gleŋ ꞊va -da kwa -bha. (w07-F 15/1 8 § 6; ip-1-F 240-241 § 19-20)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 21:1—-Dhɛ -mɛɛn ˈwo- -dhɛ “-weeyi -bha ˈˈyɛɛtadhɛ”? -Mën ˈö -kë ˈwo- -dhɛ ˈˈdhʋ̈? (w06-F 1/12 11 § 2)

  • Is 23:17, 18—-Mën ˈö -kë ˈö ˈTiimɛn -nu -bha ꞊kwɛɛpë -nu ˈwo -kë “ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ Zoova -bhaa ˈka”? (ip-1-F 253-254 § 22-24)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Is 17:1-14

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) bh—-Bhö video -Mën ˈö -kë ˈkwa -dho Biblö draanˈˈ? ˈˈwɩ kö ˈü ˈsëëdhɛ -be bhë, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (-Zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn: ˈBha ˈdho video bhë, -a ˈˈwɩ.)

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) bh—-Bhö Biblö draansü züdɔ ˈkɔ ˈˈkpan ˈˈdhiʋ̈. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) lv-F 150-151 § 10-11—-Kɔ ˈü -dho -a ꞊klaŋ -kë -a ˈka kö -yö ˈˈyɛ -a zuʋ̈ˈˈ -bha, -bhö -a -zɔn.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 44

 • Kwa -dho ‘-ya kwa ˈˈyaan’ -ee?: (Min. 8) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ˈö mɛn zii do -dho -a zë, ˈö- -gɛn -yö -gban -kwɛ 2015, Masö 15, La Tour de Garde, ˈˈpian 12-16 -ta. Mɛn ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo -ya wo ˈˈɲaan ꞊dhɛ -kɔ ˈö ˈˈgladhiʋ̈sümɛn ˈö Izai -ya yö ˈˈɲɛɛn ˈgü waa ˈnëndhiëŋ ˈˈsoodhu ˈö Yesu -yö -we -an ˈka, -wa -a -kë ˈka bhë, -a ˈdhö.—Is 21:8; Mt 25:1-13.

 • Pë ˈö kwa -kɔlokota -ya -kë: (Min. 7) -Bhö Desanblö -bha video L’organisation de Dieu à l’œuvre ˈˈwɩ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) bhs ˈwg. 4 § 15-22 waa “ˈkɔnën -To mɛn ˈˈtʋʋdhö -wɔn”.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 25 waa bhɛɛsü