'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Desanblö 2016

Desanblö 19-25

ISAÏE 11-16

Desanblö 19-25
 • ˈˈTan 143 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zoova dɔsü -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ pa(Min. 10)

  • Is 11:3-5—ˈWɔn -së -dho ˈto -a ˈˈgbɩɩ- ˈka ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈˈpɛpɛ -ta. (ip-1-F 160-161 § 9-11)

  • Is 11:6-8—-Dhikodhɛ -dho kë mɛnbhɩɩ- -nu waa wü -nu ꞊zinŋ ˈgü. (w12-F 15/9 9-10 § 8-9)

  • Is 11:9—Mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -dho Zoova -bha ˈwɔn kë -kɔ -nu draanˈˈ. (w16.06-F 8 § 9; w13-F 1/6 7)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Is 11:1, 10—Yesu Klito ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kë “Ʒese ˈˈɲun” waa “Ʒese kuunˈˈ -drunŋ” ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w06-F 1/12 9 § 5)

  • Is 13:17—-Mën ˈö -kë ˈö Mɛdö -nu ˈwaa kun ˈwëëga waa ˈˈsënŋ -nu yö -ni ˈgü ꞊dhɛ pë ꞊bhlëësü ˈdhö? (w06-F 1/12 10 § 9)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Is 13:17-14:8

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) Jb 34:10—-Bhö gagade -zɔn.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) Ec 8:9; 1Zn 5:19—-Bhö gagade -zɔn.

 • Biblö draansü: (Min. 6) lv-F 54 § 9—-Kɔ ˈü -dho -a ꞊klaŋ kë -a ˈka kö -yö ˈˈyɛ -a zuʋ̈ˈˈ -bha, -bhö -a -zɔn.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ