'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

ˈKwa- ˈˈpiʋ̈ ˈkwa mɛn -nu kë Yesu -bha gwëëˈˈ -nu ˈka, -kwa -zlanwopö -an -dhɛ, ˈkwa -an ꞊klaŋ kë

ˈKwa- ˈˈpiʋ̈ ˈkwa mɛn -nu kë Yesu -bha gwëëˈˈ -nu ˈka, -kwa -zlanwopö -an -dhɛ, ˈkwa -an ꞊klaŋ kë

Yesu -ya -pö ö -bha ꞊klaŋ -nu -wo ˈdho -wo mɛn -nu kë ö -bha gwëëˈˈ -nu ˈka. (Mt 28:19) -A kë ˈˈdhʋ̈ -sü ˈgü, kwa -bhawɔn -zlanwopösü waa mɛn ꞊klaŋkësü -bha. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kwa kwa -zota ꞊shiöŋ ꞊shiöŋ -kɔ ˈö ˈkwa -dho -a kë -a ˈka kö kwa -gɛn -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈ pë ꞊plɛ bhë- ˈgü, -a ˈgü?

-ZLANWOPÖSÜ

ˈKwa ˈdho kwa ˈˈɲan ˈto kö mɛn -nu -wo nu kwa ˈˈpiʋ̈. -Kwa ˈdho ‘ˈmɛ ˈö dho -kɔ -ya kwa -dhɛng -bha’ -a mɛɛnˈˈ. (Mt 10:11) ˈKwa -zlanwopö -ni ˈgü, -kɔ ˈö ˈkwa -dho dhiaŋ zë -a ˈka mɛn ʋʋ mɛn ˈö “ˈˈdhɛɛ ˈkpii- ˈgü -dhɛ -nu ˈgü” -a -dhɛ ˈkwa- ˈˈslö -mɛɛn -ee? (Kë 17:17) Bɔmɛn Pɔdhö -bha -zlanwopö ö ꞊faan ˈka -sü ꞊nën- -kë ˈyö Dhidi -yö -kë Yesu -bha gwëëˈˈ ˈka.—Kë 16:13-15.

“Dhiapiʋ̈, -bhö ü -bha pë -ta -yö ˈdho -yö yö- ˈka ˈˈdooka -bha, ü ˈgü ˈya -dho ga.” (Ec 11:6)

-KA VIDEO -KWA -ZLANWOPÖ ˈKWA ˈDHO -A ˈKA ˈˈDHIƲ̈ “-KPLAWO”: -DHƐ ˈˈOO -DHƐ ˈGÜ WAA ˈKƆ ˈGÜ ˈKƆ ˈGÜ -GA. ꞊YA ƝËN, -KA DHƐƐˈˈ -NU ˈWO YÖ -AN -YƆ BƆ:

  • Yi ˈˈpɛpɛ ˈka, Samiɛ -ya -zɔn ö këwɔn -nu ˈgü-kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö gagade -zɔn mɛn -nu -dhɛ?

  • ˈMën -kë ˈkwa -dho kwa ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- kö ˈkwa -zlanwopö -kɔ -suu ꞊gban kë?

  • -De -nu ˈü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -nɔɔn pö -an -dhɛ yi ꞊gban ˈka?

MƐN ꞊KLAŊKËSÜ

ˈKwa- ˈˈpiʋ̈ ˈkwa mɛn -nu kë Yesu -bha gwëëˈˈ -nu ˈka, ˈsëëdhɛ ˈˈkpaan -to -an -gɔ -sü ˈyaa ꞊mɔɔn. ˈKwa- ˈˈpiʋ̈ kö -Zlan -dhɔ -yö -an kë, kwa dua -mü kö ˈkwa wo -an -dhɛ -gɛnɲan ˈka ꞊va kö ˈkwa -an ꞊klaŋ kë Biblö ˈka. (1Ko 3:6-9) ˈˈKɛɛ mɛn ˈbha ˈö ˈkwa kwa ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- ˈkwa- ꞊klaŋ -kë, -a -gɛn ˈyaa ˈdho -ni ˈgü ˈˈdhiʋ̈ ꞊wɛ, ˈmën ˈkwa -dho -a kë? (Mt 13:19-22) -Kwa dua -mü kö mɛn -nu ˈö -an zuʋ̈ ˈdhö ꞊dhɛ “ˈˈsɛ -së” ˈdhö ˈkwa ˈdho -an mɛɛnˈˈ -sü ˈka ˈˈdhiʋ̈.—Mt 13:23; Kë 13:48.

“Ma ꞊në ma -zë ˈa- ta, ˈyö Apodhɔsö -yö ˈˈyi kpɔ- -ta. ˈˈKɛɛ -Zlan ꞊në yö -zë ˈö- -bhong -ya ˈˈdhiʋ̈ ˈyö bhɔ.” (1Ko 3:6)

-KA VIDEO -KWA -ZLANWOPÖ ˈKWA ˈDHO -A ˈKA ˈˈDHIƲ̈ “-KPLAWO”: ˈˈDHƐƐTA WAA MƐN -NU -KË YESU -BHA GWËËˈˈ ˈKA -SÜ -GA. ꞊YA ƝËN, -KA DHƐƐˈˈ -NU ˈWO YÖ -AN -YƆ BƆ:

  • Sadhomɔn waa Madhi -wo ˈˈyi -lo -gagade ˈwo- ta Ezekiɛ waa Abigaidhö -an zuʋ̈ˈˈ ˈgü bhë, -a -ta -kɔ -kë ꞊dhɛ?

  • ˈMën kwa dua ˈdhö -mü ˈkwa -ya kwa -zo ˈˈpiʋ̈ ˈö -gban -zlanwöpo -kɔ ˈˈpɛpɛ ˈö- ˈbhaa -kë -zlanwopö ˈˈdhɛɛta -sü ˈka bhë -an -bha?

  • Kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ mɛn ˈˈwɛɛ -nu ꞊klaŋ -kë gagade ˈka -sü -wɔn -yö kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ-?