'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Avlidhö 25–ˈMɛn 1

JOB 33-37

Avlidhö 25–ˈMɛn 1
 • ˈˈTan 50 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Dhioo -së ˈnën mɛn ˈˈtɔŋdë ꞊dede -ya dɔ mɛn -ta”: (Min. 10)

  • Job 33:1-5—Edhiu -yö Zɔbö ꞊bhlëë -ya. (w95-F 15/2 29 § 2-4)

  • Job 33:6, 7—Edhiu ˈˈgblü -gun -së, ˈö ö -de sü ˈˈtɩtɩ. (w95-F 15/2 29 § 2)

  • Job 33:24, 25—Edhiu -bha -dhioo -yö ꞊faan -da Zɔbö ˈgü. (w11-F 1/4 23 § 3; w09-F 15/4 4 § 8)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Job 33:24, 25—-Mën ˈö ˈtɔ- “-gɔtadhɔpë” ˈö Edhiu -we -a ˈka bhë? (w11-F 1/4 23 § 3-5)

  • Job 34:36—Sɔtraan -yö Zɔbö ˈgü -dan ˈö yö- ˈka -naan -mɛɛn ˈˈdhiʋ̈? -Gleŋ -mɛɛn ˈö -da kwa -bha? (w94-F 15/11 17 § 10)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Job 33:1-25 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: -Kwa mɛn -dhɛ 2016 -bha -bhɔkwëë ˈkpii- -ta -sü ˈsëëdhɛ nu mɛn -nu -dhɛ,ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö yö- kë -sü ˈka. (Min. 2)

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: fg ˈwɔn -gɔ 12 § 4-5—-Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë ˈka, -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ ˈsëëdhɛ bhë- -bha, -wa nu- ˈˈpiʋ̈. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ -a -mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ. (Min. 4)

 • Biblö draansü: jl-F ˈwɔn -gɔ 11 —-Bhö ü -bha ꞊klaŋ ꞊faan ˈmën kö -yö kë -bhɔkwëë ˈkpii- -dhɛ ˈö nu -ni ˈgü bhë, -a -ta. (Min. 6)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 124

 • Kwa -bha -bhɔkwëë ˈkpii- -zo -bo -a ˈka ˈwɔn -nu”: (Min. 8) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ-. Video Assemblées régionales : Aide-mémoire ˈˈwɩ. (-Bhö ˈdho jw.org -ta, kö ˈü -dhɛga VIDEO À LA DEMANDE > NOS ACTIVITÉS ˈˈpian -ta.) Mɛn ꞊gban ꞊faan ˈmën kö pë ˈwo -dho -a kë kö -wo kë -a -dhɛkpaɔyi -yaaga ꞊gban -ta, -wa kë -sü ˈˈdhiʋ̈ta. Pë ˈö -zlanwokɔdhi -dho -a kë mɛn -dhɛ -sü bhë- ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü, -a -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋŋ -kë -a ˈgü -wɔn: (Min. 7)

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 14 § 1-13 (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 21 waa bhɛɛsü