'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka. Kwa -bha ꞊klaŋ -nu -takun -sü ˈka kö -wo wo -de baaˈˈ

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka. Kwa -bha ꞊klaŋ -nu -takun -sü ˈka kö -wo wo -de baaˈˈ

-MËN ˈÖ -KË ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-? Biblö ꞊klaŋ -nu -wa wo -de baaˈˈ, -yö -an -takun ˈyö pë ˈkwa- -zɔn -ni ˈgü -an -dhɛ ˈwo- ˈguman, ˈyö to -an ˈˈɲaan. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ -an -gɛn -dho ˈdho ˈˈdhiʋ̈ ˈˈvaandhö. ˈKö kë ꞊dhɛ -wa bɔ ˈˈyi ꞊bhaa -ʒiaanwo, -an dua -mü kö -wo wo -de baaˈˈ -bhɔkwëë -nu waa -zlanwopösü -nu -bha kë ˈˈdhʋ̈ kö ‘-wo -ya wo ˈˈɲaan.’ (Mt 25:13) ꞊Wa Biblö draanˈˈ -kɔ dɔ, ꞊waa- draanˈˈ yi ꞊gban ˈka -wo -dho -a ꞊trɔɔn -së ꞊slɔɔ wo -bha -tosɛta ˈgü. -An -bha ꞊klaŋ züdɔdhɛ ˈka, -kwa -an -takun kö -an -de baaˈˈ -sü -dhɔ -yö -an -kë.

KWA -DHO -A KË -KƆ -KË ꞊DHƐ?

  • -Kwa kë ˈwɔnzuan -së ˈka. (Wlɔ 2:21) ˈKwa kwa -de baaˈˈ -ni ˈgü, -kwa kwa -zota -an ˈgü. (km-F 11/15 3) Kwa -bha ˈsëëdhɛ ˈkwa -baa bhë, -kwaa -zɔn -an -dhɛ.

  • -Kwa -an ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de baaˈˈ. ˈKwa Biblö draansü zübho -an ˈˈpiʋ̈, -kwaa -zɔn -an -dhɛ ꞊dhɛ -an -de baaˈˈ -sü -yö -an ꞊klaŋ kë -sü ˈgü ˈpö. -Kwaa ꞊trɔɔn -zɔn -an -dhɛ. -Kɔ ˈwo -dho -a -kë -a ˈka kö -wo ˈˈtʋ̈ŋ ꞊slɔɔ kö -wo wo -de baaˈˈ bhë, -kwaa -zɔn -an -dhɛ. -Zlanwopömɛn ˈbha -nu -wo wo -bha ˈsëëdhɛ ˈwo wo -de ꞊baa -a ˈgü bhë, -a -nu ꞊klaŋdhiʋ̈nën -dhɛ kö -yö -dhɛga -a ˈgü -an ꞊klaŋ kë ˈˈtʋ̈ŋ ˈka kë ˈˈdhʋ̈ kö ꞊trɔɔn ˈö mɛn -de baaˈˈ -sü ˈgü, -wa dɔ. ꞊Wa wo -de baaˈˈ, -kwa -an ˈˈnuɛ bho.

  • -Zlanwopömɛn ˈbha -nu ꞊wa Biblö draansü zübho mɛn ˈbha ˈˈpiʋ̈, -wa draanˈˈ ˈˈtʋ̈ŋ do -sü ˈyö -kɔ ˈwo wo -de ꞊baa -a ˈka, -a -zɔn ꞊klaŋdhiʋ̈nën -dhɛ.