'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Masö 26–Avlidhö 1

MATIÖ 25

Masö 26–Avlidhö 1
 • ˈˈTan 143 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa -ya kwa ˈˈɲaan”: (Min. 10)

  • Mt 25:1-6—ˈNëdhiëŋ ˈˈsɔɔdhu ˈwo -gleŋsü waa -an ˈˈsɔɔdhu -dhɛ ˈö ˈwaa ꞊kpɔɔsü -wo -dho dɔ dhesügɔn -gɔ ʒian.

  • Mt 25:7-10—-Dhɛ ˈö dhesügɔn -yö nu, ˈnëndhiëŋ -nu ˈö ˈwaa kun ꞊kpaɔsü bhë, ˈwaa kun mü.

  • Mt 25:11, 12—ˈNëndhiëŋ -nu ˈwo kun -gleŋsü bhë, woo do ˈnën ˈwo -da ˈkɔɔdhö.

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Mt 25:31-33—ˈWɔnzuan ˈö -gban ˈˈbhlaa waa -bho -nu -an -bha bhë, -bhö -a ˈgü ˈˈpʋ. (w15-F 15/3 27 § 7)

  • Mt 25:40—Kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ Klito ꞊dhegblüzë -nu -dhɔ -yö kwa -kë? (w09-F 15/10 16 § 16-18)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn ü -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • Pë -sɛŋbɔ -nu ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈü -an ꞊slɔɔ Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü, -a ˈgü?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4) Mt 25:1-23

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü ꞊plɛ -naan: (Min. 3) -Bhö -zlanwopö -kɔ ˈˈslö bhë -a kë -sü -züdɔ. -A -mɛn-dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta.

 • -Womɛndhɛsü -yaaga -naan: (Min. 3) Ü -de -bha Biblö ˈˈɲan -wo pö, kö ˈü ˈsëëdhɛ do nu -a -dhɛ.

 • ˈˈDhɛɛtaadhiaŋ-: (Min. 6) w15-F 15/3 27 § 7-10—-A ˈwɔn -gɔ: ˈWɔnzuan ˈö -gban ˈˈbhlaa waa -bho -nu -an -bha bhë, -ya -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -zlanwopösü -wɔn -yö ˈˈgbɩɩ-?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 85

 • -Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Kwa -bha ꞊klaŋ -nu -takun -sü ˈka kö -wo wo -de baaˈˈ(Min. 10) ˈˈDoo. ˈKa ka -bo ˈˈdoo dɔ -sü ˈka, -video ˈö kwa ꞊dhegblüdhe do -zɔn kö -kɔ ˈwo wo -de -baa -a ˈka, -ya -zɔn -ni ˈgü ö -bha Biblö ꞊klaŋ -dhɛ bhë, -a ˈˈwɩ. -A -pö ˈˈtʋtomɛn -nu -dhɛ kö -kɔ ˈö ˈwo wo -bha ꞊klaŋ -nu -takun -a ˈka kö -wo wo -de baaˈˈ bhë, -wa ˈbha -nu -wɔn ꞊blɛɛ.

 • -Kwa kwa -kɔ -ya ꞊dhɛŋ -nu -gɔ: (Min. 5) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ˈö- -gɛn -gban 2016, Masö -bha -Kë Kletiɛn ˈka -sü waa -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ -ta. ˈWɔn -sɛŋbɔ -nu ˈka bɔ -an ˈgü 2017 ˈka -zo -bo ˈwlaan- ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -bhö -an blɛɛˈˈ. -Zo -bo ˈwlaan- ˈö -dho kë Masö 31 ˈka bhë, -dhɛ ˈö mɛn -nu ˈwo -dho gɔ dɔ -a -bha, ˈwo -dho bɔ -a -bha kö wo -da kɔɔ ɛɛnˈˈ kö -wo yö ˈˈkpɛnŋ, -bhö -a -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) lv-F ˈwg. 4 waa -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö ˈˈpian 209-212 -ta.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 79 waa bhɛɛsü