'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Masö 19-25

MATIÖ 24

Masö 19-25
 • ˈˈTan 126 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa -Zlan ˈwɔn ˈsü kwa ꞊faan ˈka ˈˈtʋ̈ŋ -totaabhasü yö- ˈgü”: (Min. 10)

  • Mt 24:12—ˈWɔn yaa -bha -dadhiʋ̈sü -dho mɛn -nu -bha -dhɔ -gɔ dho ꞊zɔɔ. (it-1-F 112 § 10)

  • Mt 24:39—Mɛn -nu -kɔ -dho kë ˈwɔn ˈˈwɛɛ -nu ˈgü. -A ˈwɔn ˈˈwɛɛ -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -dho -an bho -Zlan -bha -ʒiaan -ta. (w99-F 15/11 19 § 5)

  • Mt 24:44—ˈˈTʋ̈ŋ ˈö kwa -zo ˈyaa- ˈˈpiʋ̈ bhë, ˈnën kwa Dëmɛn -dho -nu -a ˈka. (jy-F 259 § 5)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Mt 24:8—-Mën ˈö -kun Yesu ˈˈpiʋ̈ kö -ya pö? (« grandes souffrances » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 24:8 -bha, nwtsty)

  • Mt 24:20—-Mën ˈö -kë ˈö Yesu -ya pö ˈˈdhʋ̈? (« en hiver », « un jour de sabbat » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 24:20 -bha, nwtsty)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn ü -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • Pë -sɛŋbɔ -nu ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈü -an ꞊slɔɔ Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü, -a ˈgü?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ) Mt 24:1-22

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) -Bhö -zlanwopö -kɔ ˈˈslö bhë- kë -sü -züdɔ. Pë ˈbha ˈö mɛn -nu ˈwo- pö ka -bha -zlanwopödhɛ ˈgü kö ˈka ˈdho -zlanwopö -an -dhɛ, -a -mɛn -ya pö ü -dhɛ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 3) -Bhö -zlanwopö -kɔ ˈˈslö bhë- kë -sü -züdɔ. Mɛn ˈü dhiaŋ zë- -dhɛ -dhɛkpaɔyi -blɛɛsü ˈka ˈyaa ˈkɔɔ, ˈˈkɛɛ -a ꞊dhegblü do -ya ˈˈkwee ˈˈpʋ ü -gɔ.

 • -Womɛndhɛsü ꞊plɛ -naan video: (Min. 5) Video bhë- ˈˈwɩ kö ˈka- ˈˈdoo dɔ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 57

 • La fin de ce système de choses est proche”: (Min. 15) ˈˈDoo. Video bhë- ˈˈwɩ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) lv-F ˈwg. 4 § 16-21 waa ˈkɔnën ˈö ˈˈpian 42 -ta.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 97 waa bhɛɛsü