'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Zanvie 11-17

2 CHRONIQUES 33-36

Zanvie 11-17
 • ˈˈTan 35 bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Mɛn -nu ˈwo wo zuʋ̈ˈˈ ˈˈslëë Zoova ˈˈpiʋ̈ -an -dhɔ -ya -kë”: (Min. 10)

  • 2Ch 33:2-9, 12-16—Manase -yö ö zuʋ̈ˈˈ ˈˈslëë Zoova ˈˈpiʋ̈. -A -wɔn ˈgü -ya -bhawɔn -to. (w05-F 1/12 21 § 4)

  • 2Ch 34:18, 30, 33—Biblö -wopösü waa kwa -zota -a ˈgü -sü ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kwa -blü kwa zuʋ̈ˈˈ -slëë Zoova ˈˈpiʋ̈ -sü -bha. (w05-F 1/12 21 § 9)

  • 2Ch 36:15-17—Zoova -bha mɛnbhɩɩdhe -bhawɔn ˈto -sü waa -an -wëë zë -sü -naan -yö ˈdhö. (w05-F 1/12 21 § 6)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ (Min. 8)

  • 2Ch 33:11—-Mën ˈö -Zlan kë- ˈˈplüün bhö ˈö yökodhiʋ̈ ˈˈtʋ̈ŋ ˈwo Manase ˈkun ˈwo ˈdho- ˈka Babidhɔnö ˈˈsɛ ˈgü bhë- ˈka? (it-1-F 61 § 6)

  • 2Ch 34:1-3—Yoshia -bha ˈwɔnzuan -yö kwa ꞊faan -mën -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w05-F 1/12 21 § 5)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: 2Ch 34:22-33 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) ˈSëëdhɛ ˈˈpɛn Ka Biblö -sü ꞊dhɛ -më ˈdhö? nu mɛn -nu -dhɛ, -a ˈwɔn ga ga -nu -wɔn blɛɛˈˈ -sü ˈka. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) -Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë ˈka, -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn Ka Biblö -sü ꞊dhɛ -më ˈdhö? -bha, -wa nu -a ˈˈpiʋ̈. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) Biblö draansü ˈˈslö do kë. (bh-F 9-10 § 6-7)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 77

 • Kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈslëë -Zlan ˈˈpiʋ̈ -sü ˈwɔn -yö ˈˈgbɩɩ-: (Min. 10) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ˈö mɛn zii do ˈdho- zë. (w06-F 15/11 27-28 § 7-9)

 • -Kwa kwa ˈko -nu -bhawɔn ˈto. (Min. 5) ˈˈDoo. Video Deviens l’ami de Jéhovah — Apprends à pardonner ˈˈwɩ. (-Bhö ˈdho jw.org -ta, kö ˈü -dhɛga LA BIBLE ET VOUS > ENFANTS ˈˈpian -ta.) Video bhë -ya ɲën, -a pö ˈnën -nu -dhɛ kö -wo -gleŋ -nu ˈwo ˈgo- ˈgü, -an -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia ˈwg. 6 § 15-23, ˈkɔnën ˈö p. 57 -ta, waa- ˈwɔn -gɔ -Zobodhe ˈö- p. 58 -ta (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë -dho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 6 waa bhɛɛsü