• ˈˈTan 23 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • ꞊Faan -dhɛ Zoova -gɔ”: (Min. 10)

  • Ps 27:1-3—-Kɔ ˈö Zoova ˈö kwa -bha -dhɛpuudhɛ ˈka -a -bha, ˈkwa kwa -zota -a ˈgü, -yö ꞊faan -da kwa ˈgü. (w12-F 15/7 22-23 § 3-6)

  • Ps 27:4—-Zlan -dhɔkë -kɔ -së -dhɔ -ya kwa -kë, kwa ˈgü -yö -kë ˈˈgbɩɩ-. (w12-F 15/7 24 § 7)

  • Ps 27:10—Mɛn -nu -wa ˈˈkan kwa -bha, Zoova -zë -yö kwa -takun. (w12-F 15/7 24 § 9-10)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 26:6—Kwa ˈˈta -sü -kɔ -kë ꞊dhɛ Zoova -bha ˈˈsaabhotapë -züzü ꞊dhɛ Davi ˈdhö? (w06-F 15/5 19 § 10)

  • Ps 32:8—ˈWɔn -së do -mɛɛn ˈö ˈwɔnbhokoodɔdhe ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -ya kë kwa -dhɛ? (w09-F 1/6 5 § 3)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 32:1–33:8

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) kt—Biblö ˈˈɲan do -wo pö ü -bha telefɔnö ˈgü.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) -Kɔ ˈü -dho Biblö draansü -dhɛ -a ˈka mɛn ˈö ˈü ˈˈsu -bha ˈsëëdhɛ -be ˈnën -nu nu -a -dhɛ ꞊shiöŋ ꞊shiöŋ -a -gɔ, -a ˈˈslö kë. -Bhö -a ˈˈslö kë video Comment se passe un cours biblique ? -zɔn -sü ˈka- -dhɛ JW Library -ta.

 • Biblö draansu: (Min. 6) jl-F ˈwɔn -gɔ 9—-Kɔ ˈö ꞊klaŋdhiʋ̈nën -dho yö kë -a ˈka JW Library ˈka kö -yö ö -bha -bhɔkwëë -nu baaˈˈ, -ya -yɔ ꞊slɔɔ, -bhö -a -zɔn -a -dhɛ ˈdɛdɛ ˈka.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 130

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü -wɔn: (Min. 15) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈü- ˈˈpiʋ̈, -bhö -gleŋ -nu ˈwo go Annuaire ˈgü -an ˈˈdoo dɔ. (yb-F 112-113; 135, 136.)

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 16 § 16-29, ˈkɔnën ˈö p. 142 -ta, -zobodhe ˈö p. 144 -ta.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 16 waa bhɛɛsü