'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Ӡue 2016

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PSAUMES 60-68

-Kwa Zoova ˈö -kë ˈˈtʋ to bhɛɛwo -bha Mɛn ˈka bhë, -a ˈtɔ bhɔ

-Kwa Zoova ˈö -kë ˈˈtʋ to bhɛɛwo -bha Mɛn ˈka bhë, -a ˈtɔ bhɔ

Pë -nu ˈkwa- pö Zoova -dhɛ ꞊dhɛ kwa -dho -an kë bhë, -kwa bhɛɛˈˈ -an -wɔn ˈgü

61:1, 8

  • ˈPë -nu ˈkwa- pö -Zlan -dhɛ ꞊dhɛ kwa -dho -an kë bhë, ˈkwa bhɛɛˈˈ -an -wɔn ˈgü, kwa -an kë -sü ꞊faan ꞊slɔɔ.

  • Pë -tiaandhö ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö -Zlan -dhɛ ꞊dhɛ kwa -dho -a kë, ˈyö ˈtɔ- kwa -de -nu -a -dhɛ -sü.

Ana

-Kwaa -zɔn ꞊dhɛ kwa kwa -zoyö Zoova -dhɛ kwa zuʋ̈piʋ̈wɔn ꞊blɛɛ -a -dhɛ -sü ˈka

62:8

  • Bhɛɛwo ˈö go kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈnën ˈtɔ- bhɛɛwo -tiaandhö.

  • ˈPë kwa- -dhɛ Zoova -gɔ, ˈkwa- ˈgü ˈˈpʋ -së ˈka -a -dhɛ, ꞊yaa -yɔ bɔ, ˈkwa- -bhokoo -yö.

Yesu

Zoova ˈnën ˈtɔ- ˈˈtʋ -to mɛn kpɛnŋdhö ˈˈpɛpɛ -bha bhɛɛwo -bha Mɛn

65:1, 2

  • Mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo- ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo kö -wo Zoova dɔ, kö -wa dhɔɔbhaawɔn kë bhë, -yö ö ˈˈtʋ -to -an bhɛɛwo -bha.

  • Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa ꞊bhɛɛ Zoova -dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka.

Kɔɔnɛi

Pë ˈbhaa -nu ˈü- ˈˈpiʋ̈ kö ˈü bhɛɛˈˈ -an -wɔn ˈgü, -bhö -an -bɛn zë ˈˈshiaa yö.