• ˈˈTan 104 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa Zoova ˈö -kë ˈˈtʋ -to bhɛɛwo -bha Mɛn ˈka bhë, -a ˈtɔ bhɔ”: (Min. 10)

  • Ps 61:1, 8—ˈPë -nu ˈkwa- pö Zoova -dhɛ ꞊dhɛ kwa -dho -an kë bhë, -kwa bhɛɛˈˈ -an -wɔn ˈgü. (w99-F 15/9 9 § 1-4)

  • Ps 62:8—-Kwaa -zɔn ꞊dhɛ kwa kwa -zoyö Zoova -dhɛ kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu ꞊blɛɛ -a -dhɛ -sü ˈka. (w15-F 15/4 25-26 § 6-9)

  • Ps 65:1, 2—Zoova ˈˈtʋ -yö ö -dhɔkëmɛn -nu ˈwo kpɛnŋdhö, -an bhɛɛwo -bha. (w15-F 15/4 22 § 13-14; w10-F 15/4 5 § 10; it-2-F 661 § 6)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 63:3—-Mën ˈö -kë ˈö Zoova -bha -dhɔ ꞊dede ˈdhö -së ˈö -ʒiö -a ˈka kwa -bha -tosɛta -ta? (w06-F 1/6 11 § 8)

  • Ps 68:18—De -nu ˈwo ˈtɔ- “mɛn -nu ˈö -Zlan -yö -an gbɔɔ” kë mɛnbhɩɩdhe -nu -gɔ? (w06-F 1/6 10 § 5)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 63:1-64:10

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsu yö- ˈgü, -an draanˈˈ: (Min. 15) ˈˈDoo. Video -nu ˈwo -gban ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -nu -bha bhë, -an ˈˈwɩ kö -a ˈˈpian -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ. -Zlanwopömɛn -nu ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö kë.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 81

 • Kwa -bha -tosɛta ꞊ya kë -bhaasü, -yö kwa -takun -Zlan ˈtɔ bhɔ -sü -bha”: (Min. 15) -Kaa zü dɔ ˈwɔn -gɔ bhë, -a ˈˈdoo -ta. ˈKa ka bo, -bhö video Nous vivons une vie simple ˈö JW Télédiffusion -ta bhë- ˈˈwɩ, kö ˈka ˈˈdoo zü dɔ- -ta. (-Bhö ˈdho VIDÉO À LA DEMANDE > FAMILLE ˈˈpian -ta.) -Bhö mɛn ˈˈpɛpɛ ꞊faan ˈmën kö -wo wo -zota -kɔ ˈwo -dho wo -bha -tosɛta kë -a ˈka -bhaasü, kö -wo Zoova -dhɔkë bhë, -a ˈgü.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 19 § 1-16.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 88 waa bhɛɛsü