'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Ʒue 25-31

PSAUMES 79-86

Ʒue 25-31
 • ˈˈTan 138 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • De ˈö- -wɔn ˈdhö kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ- ˈö -ʒiö -a ˈka pë ꞊gban -ta kwa -bha -tosɛta ˈgü?”: (Min. 10)

  • Ps 83:1-5—Zoova ˈtɔbhɔsü waa- -bha mɛnkɔɔnsü -wɔn -nu -wo kë kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ- kö -wo ʒiö -a ˈka pë ꞊gban -ta. (w08-F 15/10 13 § 7-8)

  • Ps 83:16—ˈKwa ˈto kwa -wo -ta, ˈkwa bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ -nu ˈgü zuʋ̈saadhɛ ˈka, -yö Zoova ˈtɔ -kë ꞊va. (w08-F 15/10 15 § 16)

  • Ps 83:17, 18—Mɛn -tiaandhö ꞊dede ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü ˈnën ˈtɔ- Zoova. (w11-F 15/5 16 § 1-2; w08-F 15/10 15-16 § 17-18)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 79:9—-Mën ˈö Biblö ˈˈɲan yö -ya -zɔn kwa -dhɛ ˈö -gban bhɛɛsü -bha? (w06-F 15/7 12 § 5)

  • Ps 86:5—Zoova -yö “-we -a -bha kö -yö mɛn -nu -bhawɔn ˈto” -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w06-F 15/7 12 § 9)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 85:8-86:17

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 111

 • Dieu a-t-il un nom ? : (Min. 15) -A züdɔ jw.org video Dieu a-t-il un nom ? ˈˈwɩ -sü -ta. (-Dhɛga PUBLICATIONS > LIVRES & BROCHURES ˈˈpian -ta. ꞊Ya ˈgo mü, -bhö ˈsëëdhɛ -be ˈnë Nɔɔn- -së -nu mɛɛnˈˈ. Video bhë, -yö ˈwɔn -gɔ “De ˈö -tɔ -Zlan” ꞊wlöö.) ꞊Ya ɲën, dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö, -an ˈkpɔ. Video ˈö yö -dho kwa -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö kwa -zlanwopösü ˈö -kan mɛn ˈgü -a pö -ni ˈgü, kö kwa -zlanwopö -ni ˈgü ˈˈdhɛɛtadhɛ -nu ˈgü, kö kwa -zlanwopö -ni ˈgü ˈkɔ ˈgü ˈkɔ ˈgü? ˈWɔn -sɛŋbɔ -nu -mɛɛn ˈö ˈka bɔ -an ˈgü kö ka video bhë, -a -zɔn -ni ˈgü mɛn -nu -dhɛ?

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 20 § 14-26, -zobodhe ˈö p. 179 -ta.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 143 waa bhɛɛsü

  -Zobodhe: -Ka dɔ ˈˈgbɩɩ- ˈka ˈˈtan bhë- ˈˈwɩ dosenŋ ˈˈkpaan. ꞊Ya ˈgo mü, -bhö -a pö -zlanwokɔdhigümɛn -nu -dhɛ -wo ˈˈtan -dɛɛ bhë- bho.