• ˈˈTan 110 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Kwa -zo ˈya ˈdho bhɔ Zoova këyö -nu ˈka(Min. 10)

  • Ps 74:16; 77:6, 11, 12—-Kwa kwa -zota Zoova këyö -nu ˈgü. (w15-F 15/8 10 § 3-4; w04-F 1/3 19-20; w03-F 1/7 10 § 6-7)

  • Ps 75:4-7—Zoova këyö -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈, -an ˈbhaa -nu ˈnën ˈwo ˈtɔ- gɔɔn -nu ˈwo wo -de sü ˈˈtɩtɩ, ˈö -an -ya kö -wo ˈˈdhiʋ̈ ˈsü kwa ˈka. (w06-F 15/7 11 § 2; it-1-F 1158 § 8)

  • Ps 78:11-17—Kwa -zo ˈya ˈdho bhɔ pë -nu ˈö Zoova -yö -an -kë ˈö -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -dhɛ bhë, -an ˈka. (w04-F 1/4 21-22)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 78:2—-Wo -nu ˈwo Biblö ˈˈɲan -nu yö -an ˈgü bhë, -wo -gban -Zlan -bha -Yamɛn -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w11-F 15/8 11 § 14)

  • Ps 78:40, 41—Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo yö, -wa -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ kwa këwɔn -nu ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈmën Zoova ˈka? (w12-F 1/11 14 § 5; w11-F 1/7 10)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 78:1-21

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) wp16.4 16—Gbɔɔkësü -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) wp16.4 16

 • Biblö draansü: (Min. 6) fg ˈwɔn -gɔ 5 § 6-7

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 15

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü -wɔn: (Min. 10)

 • « Jéhovah a créé toutes choses » : (Min. 5) ˈˈDoo. -Bhö video ˈö jw.org -ta bhë, -a ˈˈwɩ « Jéhovah a créé toutes choses. » (-Bhö ˈdho LA BIBLE ET VOUS > ENFANTS ˈˈpian -ta.) ꞊Ya ɲën, -bhö ˈnën -nu ˈü ü -kɔ -yɛ -an -bha -an -dhɛ ˈˈdhuŋ mü, kö dhɛɛˈˈ -nu ˈwo -gban video bhë, -a -bha, ˈü -an ˈkpɔ -an -gɔ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia ˈwg. 20 § 1-13.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 73 waa bhɛɛsü