ˈMën ˈkwa -dho -a ˈgüdan? -Kë -yödhiʋ̈ ˈka -sü. -Yö -dho kwa zuʋ̈gblüdhi ꞊dedewo!—Pr 10:22.

ˈKWA KË -YÖDHIƲ̈ ˈKA, ...

  • Kwa -dho kë -zlanwopömɛn -tiaandhö ˈka, ˈö ˈkwa zuʋ̈gblüdhi ꞊va ꞊slɔɔ -zlanwopö -yö ˈgü.

  • Kwa -dho ꞊ɲɔɔn ꞊dedewo Zoova -bha. Kwa- -wɔn blɛɛˈˈ -ni ˈgü mɛn ˈˈwɛɛ -nu -dhɛ -kplawo, kwa -zo -dho -bo -a -bha ˈˈklʋʋsë -nu ˈka.

  • -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -wɔn -yö ˈˈdhiʋ̈ -sü ˈö kwa -bha -tosɛta ˈgü, waa kwa -de nu -sü ˈö mɛn ˈˈwɛɛ -nu -bhaa ˈka -dho kwa zuʋ̈gblüdhi. —Mt 6:33; Kë 20:35

  • Kwa -dho -yödhiʋ̈ -nu -bha -bhɔkwëë ˈö kë ˈˈpian do ˈˈpiʋ̈ -maankëmɛn nu ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü bhë, -a kë. Kwa -dho -bhɔkwëë ˈö- -kë ˈzü ˈˈpian do ˈˈpiʋ̈ -bhɔkwëë ˈˈtʋ̈ŋ ˈka bhë, -a kë ˈpö. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, kwa -dho -yödhiʋ̈ -nu -bha ꞊klaŋ kë.

  • Kwa -bha Biblö ꞊klaŋ -nu -dho kë ꞊va.

  • Kwa -dho ˈˈtʋ̈ŋ ꞊va kë -zlanwopömɛn -nu ˈwo ˈto -an ˈˈpiʋ̈, ˈö ˈkwa kwa ˈko -nu ꞊faan -mën.—Wlɔ 1:11, 12