'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Ӡue 2016

Ʒue 11-17

PSAUMES 69-73

Ʒue 11-17
 • ˈˈTan 92 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zoova -dhɔkëmɛn -nu -wa -dhɔkë -kɔ -së -kë wo ꞊faan ˈka”: (Min. 10)

  • Ps 69:9—Mɛn -nu dua -mü kö -wa yö ꞊dhɛ kwa -Zlan -dhɔkë -kɔ -së -kë kwa ꞊faan ˈka. (w10-F 15/12 7-11 § 2-17)

  • Ps 71:17, 18—-Zogbanmɛn -nu dua -mü kö -wo wlüünën -nu -takun kö -wo -Zlan -dhɔkë wo ꞊faan ˈka. (w14-F 15/1 23-24 § 4-10)

  • Ps 72:3, 12, 14, 16-19—-Zlan -dhɔ -kë kwa ꞊faan ˈka -sü -yö kwa -blü pë -nu ˈö- -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a kë mɛnbhɩɩdhe -nu -dhɛ bhë, -an ꞊blɛɛ mɛn -nu -dhɛ -sü -bha. (w15-F 1/10 16 § 3; w10-F 15/8 32 § 19-20)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 69:4, 21—-Wo -nu ˈwo Biblö ˈˈɲan -nu yö -an ˈgü bhë, -wo -gban -Zlan -bha -Yamɛn -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w11-F 15/8 11 § 17; w11-F 15/8 15 § 15)

  • Ps 73:24—Zoova -yö ö -dhɔkëmɛn -nu -kë ꞊bhlëësü -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w13-F 15/2 25-26 § 3-4)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 73:1-28

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) wp16.4 ˈˈpian -blɛɛsü—Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ -a -mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) wp16.4 ˈˈpian -blɛɛsü

 • Biblö draansü: (Min. 6) fg ˈwɔn -gɔ 5 § 3-4

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 140

 • -Kwaa ˈgüdan -kwɛ do ˈˈpiʋ̈”: (Min. 15) -Bhö -a züdɔ ˈwɔn -gɔ -dhɛ ˈö yö, waa- ˈwɔn -gɔ ˈö -kë “ˈˈTʋ̈ŋ ꞊gban ˈgü -yödhiʋ̈ -nu -bha -zlanwopö -dhɛkpaɔyi -nu” ˈka bhë, -an ˈˈdoo ˈdɛdɛ -ta. ꞊Ya ˈgo mü, video Choisis une carrière qui offre un avenir éternel ˈö JW Télédiffusion -ta bhë, -a ˈˈwɩ, kö ˈka- ˈˈdoo dɔ. (-Bhö ˈdho VIDÉO À LA DEMANDE > ADOLESCENTS ˈˈpian -ta.)

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 19 § 17-31, ˈkɔnën ˈö p. 170 -ta, -zobodhe ˈö p. 171 -ta.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 123 waa bhɛɛsü