'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Ʒuɛn 6-12

PSAUMES 34-37

Ʒuɛn 6-12
 • ˈˈTan 95 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Kwa kwa -zoyö Zoova -dhɛ. -Kwa ˈwɔn -së kë”: (Min. 10)

  • Ps 37:1, 2—Ü zuʋ̈ˈˈ ˈya ˈdho bhɔ ˈwɔnyaakëmɛn -nu ꞊slɔɔ -pë -bha. -Bhö ü -kɔ -klu Zoova -bha yö -bha. (w03-F 1/12 9-10 § 3-6)

  • Ps 37:3-6—-Bhö ü -zoyö Zoova -dhɛ. -Bhö ˈwɔn -së kë kö -yö ˈdhuëë- ˈkpɔ ü -bha. (w03-F 1/12 10-12 § 7-15)

  • Ps 37:7-11—-Kwa kwa zuʋ̈ˈˈ -kë -saa kö Zoova -yö ˈwɔnyaakëmɛn -nu ˈgü shiʋ̈ˈˈ. (w03-F 1/12 13 § 16-20)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 34:18—Zoova -yö -nu mɛn -nu ˈö “-an zuʋ̈ˈˈ -ya ˈbhaa bho” waa mɛn -nu ˈö “-an ˈgü ꞊ya ga” -an -dhɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w11-F 1/6 19)

  • Ps 34:20—-Wo ˈö Biblö ˈˈɲan yö- ˈgü -yö -yö ˈko ˈˈdhiʋ̈ Yesu -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w13-F 15/12 21 § 19)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 35:19–36:12

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsü yö- ˈgü, -an draanˈˈ: (Min. 15) ˈˈDoo. Video -nu ˈwo -gban ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -nu -bha bhë, -an ˈˈwɩ kö -a ˈˈpian -nu ˈö -an ˈwɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ.-Zlanwopömɛn -nu ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö kë.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ