• ˈˈTan 38 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Bhö ü -bha zuʋ̈ˈˈ -to ꞊zlöö -wɔn -nu -lo Zoova ꞊kwɛɛ-”: (Min. 10)

  • Ps 55:2, 4, 5, 16-18—Davi -yö -bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü ö -bha -tosɛta ˈgü. (w06-F 1/6 11 § 3; w96-F 1/4 27 § 2)

  • Ps 55:12-14—Davi gbö waa- ˈˈtɔŋdë ˈˈgbɩɩ- do -wo -man -a -klüü ˈgü. (w96-F 1/4 30 § 1)

  • Ps 55:22—Davi -ya -zɔn ꞊dhɛ ˈö ö -zoyö Zoova -dhɛ. (w06-F 1/6 11 § 4; w99-F 15/3 22-23)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 56:8—-Wo ˈö -kë “n ˈˈɲanyi ˈsü ˈü- yö ü -bha puuˈˈ bhɛ ˈgü” ˈka bhë, -a -gɛn ˈnën ˈtɔ -mën? (w09-F 1/6 29 § 1; w08-F 1/10 26 § 3)

  • Ps 59:1, 2—ˈWɔn -nu ˈö Davi bɔ -an ˈgü bhë, -gleŋ -mɛɛn ˈö -an -da kwa -bha ˈö -gban bhɛɛsü -bha? (w08-F 15/3 14 § 13)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 52:1–53:6

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) -Bhö ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn do nu. Pë ˈˈbin ˈö ˈˈpian -totaabhasü -ta, -a -zɔn -a -dhɛ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) -Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë -a ˈka -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ ˈˈsëëdhɛ ˈˈpɛn do -bha -wa nu -a ˈˈpiʋ̈.

 • Biblö draansü: (Min. 6) fg ˈwg. 3 § 2-3 -Bhö -a ˈˈdhiʋ̈ -ta video Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? ˈö jw.org -ta bhë, -a -wɔn blɛɛˈˈ -sü ˈka.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 56

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü ˈwɔn: (Min. 7)

 • -Zlan ˈnën ˈtɔ- n -takunmɛn”: (Min. 8) ˈˈDoo. -Bhö -a kë kö dhɛɛˈˈ -nu ˈwo ˈˈshia- yö bhë, mɛn ꞊vadhɛ -wa -yɔ bɔ, kë ˈˈdhʋ̈ kö mɛn ˈö ˈdhö -yö -gleŋ ˈsü ö ꞊dhegblü -bha dhiaŋ ˈgü. (Wlɔ 1:12) -Bhö ˈˈtʋtomɛn -nu ꞊faan ˈmën kö ꞊ya kë ꞊dhɛ -wa kë ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü, -wo yö kë- Guide de recherche ˈka.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 18 § 14-21 waa- -zobodhe.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 121 waa bhɛɛsü