'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Ʒuɛn 20-26

PSAUMES 45-51

Ʒuɛn 20-26
 • ˈˈTan 67 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zoova ˈyi ˈdho ˈˈkan mɛn -nu ˈö -an zuʋ̈ˈˈ -ya ꞊gi -an -bha”: (Min. 10)

  • Ps 51:1-4—ˈWɔn yaa ˈö Davi -ya -kë Zoova ˈka bhë, -yö -mën Davi ˈka ꞊dedewo. (w93-F 15/3 10-11 § 9-13)

  • Ps 51:7-9—Davi -bhawɔn -yö -yö Zoova -bha -bhawɔntodhe -bha kö -yö zuʋ̈niidadhe ꞊slɔɔ -dɛɛwo. (w93-F 15/3 12-13 § 18-20)

  • Ps 51:10-17—-Yö -kun Davi ˈˈɲaan ꞊dhɛ mɛn ˈö ö ꞊kwaa ö këwɔn yaa -nu -zü, ˈö ö zuʋ̈ˈˈ ꞊slëë Zoova ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo, -ya -mɛn -bhawɔn -to. (w15-F 15/6 14 § 6; w93-F 15/3 14-17 § 4-16)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Ps 45:4—Gagade ˈkpii- -mɛɛn ˈö ˈkwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa- -wɔn blɛɛˈˈ ꞊faan ˈka? (w14-F 15/2 5 § 11)

  • Ps 48:12, 13—-Mën ˈö Biblö ˈˈɲan -nu yö ˈwo kwa -blü -a kë -sü -bha? (w15-F 15/7 9 § 13)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö) Ps 49:10–50:6

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) g16-F.3 10-11

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) g16-F.3 10-11

 • Biblö draansü: (Min. 6) fg ˈwg. 3 § 1 -Bhö -a ˈˈdhiʋ̈ -ta video Qui est l’Auteur de la Bible ? ˈö jw.org -ta bhë, -a -wɔn blɛɛˈˈ -sü ˈka.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 98

 • « Déjà 100 ans de règne » : (Min. 15) Dhɛɛˈˈ waa -an -yɔ -nu. -Kaa züdɔ video Déjà 100 ans de règne ˈö jw.org -ta bhë, -a ˈˈwɩ -sü ˈka kö ˈka yö -a ˈka -a ˈˈpian « Instruits en un seul jour » -bha. (-Dhɛga PUBLICATIONS > VIDÉOS ˈˈpian -ta.)

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) ia-F ˈwg. 18 § 1-13

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 109 waa bhɛɛsü